Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

Kultura biegania z muzyką w tle. Ul…

Zapach jesieni unosi się już w pow…

Olsztyn: Dzień Przedszkolaka z Komb…

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela…

Różnice i podobieństwa. Uniwersalne…

Dojazd na rowerze do pracy, a takż…

«
»

Zakończenie VIII roku UNO

10 czerwca w olsztyńskim ratuszu odbyła się uroczystość zakończenia VIII roku działalności Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela.Ratusz, jako siedziba Prezydenta Olsztyna jest najważniejszym miejscem w mieście i odpowiednim na spotkanie wyjątkowych dzieci i młodzieży czyli też najważniejszych w Olsztynie.
  Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZ, Minister Pracy i Polityki Społecznej przysłał do nas list ,w którym czytamy:

„Proszę przyjąć słowa uznania za działania kształtujące postawy najmłodszych członków społeczeństwa jako światłych, ambitnych i przedsiębiorczych obywateli naszego kraju.Podejmowane przez Państwa akcje i przedsięwzięciaumożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój  kreując wśród nich postawę pełną otwartości oraz przychylności do ludzi i świata.Pokazują naszym najmłodszym ich szczególne miejsce w rodzinie ,społeczeństwie i państwie.Profesjonalnie realizowany program edukacyjny, a także zaangażowanie i postawy wykładowców stanowią o powodzeniu podejmowanych przez Państwa działań”

   W tym roku za wyjątkowe zaangażowanie nagrodzone zostały dzieci z:

-Przedszkola Miejskiego Nr 1

-Przedszkola Miejskiego Nr 24

-Przedszkola Miejskiego Nr 39

-Przedszkola „Promyczek”

-Przedszkola „Kraina Bajek”

oraz młodzież z:

-Gimnazjum Nr 11

-Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych

-II Liceum Ogólnokształcącego

oraz studenci z:

-IFMSA-Poland przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

-Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

 

  A fundatorami nagród byli:

-Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

-Olsztyńska Szkoła Wyższa

-Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody

-Zespół Zarządców Nieruchomości Sp.z.o.o w Olsztynie

-Książnica Polska w Olsztynie

-Wydział Promocji Urzędu Miasta Olsztyna

 

Dla mnie szczególnie cenny i ważny jest udział młodzieży z Gim Nr 11, ZSM-E i II LO oraz studentów z IFMSA-Poland i OSW ,którzy prowadzą zajęcia dla dzieci , co daje wymierne korzyści przez podnoszenie ich umiejętności interpersonalnych, a dzieciom atrakcyjną formę programów co znacznie podnosi efektywność edukacyjną.

Pani Małgorzata BAŁUSZ, Dyrektor Gimnazjum Nr 11 uważa, że:”Młodzież z Gimnazjum 11w Olsztynie od wielu lat aktywnie współpracuje z UNO .Działania w szkole mają na uwadze szeroko pojęty wszechstronny rozwój młodego człowieka , dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne jako podstawę dobrych relacji uczeń – nauczyciel-rodzic. Gimnazjaliści jako wolontariusze brali udział w wielu akcjach UNO wspierając swoim zaangażowaniem organizatorów w działaniach edukacyjnych prom owacji i upowszechniania przedsiębiorczości i bezpieczeństwa wśród dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli. Wielokrotnie gościliśmy także w murach Gimnazjum 11 beneficjentów programów UNO organizowanych dla młodzieży w ramach planowania własnej kariery, która dzisiejszych czasach globalizacji świata, ogromnych migracji ludności w poszukiwaniu pracy a nawet bardzo częstej emigracji „za chlebem” ma ogromne znaczenie. Uświadamianie złożoności procesów społecznych zachodzących w szybko rozwijającej się gospodarce Polskiej i Europejskiej ma kluczowe znaczenia dla edukacji przyszłych pokoleń. Gimnazjum 11 nie zapomina także o przeszłości i pielęgnowaniu patriotycznych tradycji, w naszych murach zawsze z wielka miłością gościmy kombatantów, którzy pomagają nam zrozumieć czym był i nadal jest prawdziwy patriotym, poszanowanie Ojczyzny. Ta żywa lekcja historii to więcej niż czytanie podręcznika czy poznawanie suchych faktów, to relacja naocznych świadków przekazana z pasją, to opowieść o honorze i zwyczajnej przyjaźni,  to świadectwo prawdziwej polskości. Czy i jak bardzo jej dzisiaj potrzebujemy wszyscy … to zadanie naszego pokolenia , które powinno przekazać je dalej naszym następcom. „Człowiek bez korzeni jest nikim”. Współpraca naszej szkoły  z UNO i jej owoce w przyszłości to wielka satysfakcja dla nas wszystkich, że mogliśmy dołożyć małą cząstkę w kształtowanie młodego pokolenia… naszej wspólnej przyszłości.”

W jednym z poprzednich listów od Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza otrzymaliśmy cenną radę aby pamiętać o tym ,że „ci młodzi ludzie niebawem przejmą odpowiedzialność za Polskę”.Oczywiście korzystamy z tej cennej rady i uważam, że będzie dobrze dla naszej Ojczyzny jeżeli to właśnie dzieci i młodzież z UNO przejmą tę odpowiedzialność a nie populiści i malkontenci.Niestety obawiam się, że nadal żyjemy w Tischnerowskiej „krainie schorowanej wyobrażni”…

ARYSTOTELES radził aby „tak życ aby być godnym swojej ojczyzny”.Dzieci i młodzież z UNO są godne naszej Ojczyzny ,ponieważ spełniają swoje obowiązki zapisane w art 82 i 83 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

   W tym roku mamy dwa piękne jubileusze:

70-lecie NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO,

który kontynuuje piękne tradycje Banku Polskiego SA, który w 1924 powołał Premier Władysław GRABSKI, autor skutecznych reform ,które ustabilizowały ekonomikę II RP,; oraz 185-lecie polskiej bankowości centralnej

 

„NBP oprócz podstawowych funkcji, prowadzi i wspiera działalność analityczną i badawczą w zakresie szeroko rozumianej ekonomii i finansów. W ramach Programu Edukacji Ekonomicznej podejmowane są przez NBP działania służące upowszechnianiu tematyki ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki naszego kraju. Celem tych działań jest, nie tylko przybliżenie dzieciom, młodzieży i seniorom zasad funkcjonowania świata finansów, ale również rozpowszechnianie w sposób zrozumiały wiedzy o ekonomii i przedsiębiorczości. Dotarcie do tych wszystkich odbiorców następuje poprzez media, szkolenia, publikacje, konkursy, czy stypendia, ale również poprzez organizowanie przez NBP spotkań z przedszkolakami, uczniami i osobami starszymi.  Takie bezpośrednie spotkania NBP z odbiorcami są najbardziej owocne, ponieważ na bieżąco wyjaśniane są wszelkie wątpliwości i uzyskiwane odpowiedzi na nurtujące pytania.

W 2015 roku będziemy kontynuujemy razem z UNO kampanie edukacyjne:

-„Nie daj się nabrać!”

-„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”     www.nbp.pl/euro     „Akademia Obrotu Bezgotówkowego”

                                             

Anna Karpiak-Olszewska i Wioleta Wasilewska, Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

 

15-lecie RZECZNIKA PRAW DZIECKA,

który troszcy się o to ,aby nasze dzieci były traktowane jak ludzie zgodnie mądrą myślą Janusza KORCZAKA, że „Nie ma dzieci-są ludzie”

 

Okazujemy nasz szacunek dla instytucji NBP i RPD podnosząc naszą wiedzę i jakość życia w każdym aspekcie naszej aktywności społecznej.Gorąco polecam książkę :

Leszek BALCEROWICZ”Odkrywając wolność”

W 2016 roku ,będziemy zaangażowani w programy  z okazji 130-lecia urodzin Prof. Tadeusza KOTARBIŃSKIEGO , ojca  prakseologii oraz „TRAKTATU O DOBREJ ROBOCIE”i 70-Lecia Ligi Ochrony Przyrody na WiM  .

Zbigniew Majchrzak

więcej na www.unoolsztyn.pl.tl