Olsztyn: 90-lecie LOP

11 grudnia 2018 r. w olsztyńskiej R…

Świąteczny "Bieg na 6 łap" w Olszty…

Dziś 16 grudnia 2018 r. w Schronisk…

parkrun Olsztyn #60 - zdjęcia

Przy temperaturze około zero stopni…

Węglowodany w diecie sportowca. Jak…

Nie od dziś wiadomo, że odpowiednie…

Deszczowe bieganie podczas CITY TRA…

Weekend 8-9 grudnia 2018 nie należa…

«
»

X edycja FOTOKONKURSU „Warmińskie Klimaty 2018”

Mamy przyjemność ogłosić jubileuszową X edycję FOTO KONKURSU „Warmińskie Klimaty 2018”! W tym roku zachęcamy pasjonatów fotografii do uczestniczenia w warsztatach i plenerach, realizowanych w ramach foto konkursu.

 

Oprócz zdjęć nawiązujących do Warmii zachęcamy do nadsyłania prac w nowej dodatkowej kategorii„Pocztówka z Gminy Stawiguda”. W tej kategorii uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie naszej gminy.

Liczymy również na cykle zdjęć nadsyłane w kategorii „Cztery pory roku”. Dzięki temu możliwe będzie przedstawienie piękna otaczającej nas przyrody. Jest to również kategoria nowa, która mamy nadzieję przyniesie nowe spojrzenie na warmińskie krajobrazy.

R E G U L A M I N

fotokonkursu „X Warmińskie Klimaty 2018”

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie „Tomaszkowo” (ul. Żurawia 3, tel. 501 243 057)

Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie (ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda)

TEMATYKA ZDJĘĆ powinna nawiązywać do walorów Warmii i gminy Stawiguda.

KATEGORIE związane z Warmią:

– człowiek (portret, reportaż, ludzie)

– architektura

– natura „Cztery pory roku” (pejzaż, fauna, flora)

KATEGORIE DODATKOWA:

– „Impresje z podróży” (uczestnicy konkursu mogą zaprezentować swoje najciekawsze zdjęcia z całego świata. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

– „Pocztówka z Gminy Stawiguda” (uczestnicy mogą nadsyłać zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca znajdujące się na terenie Gminy Stawiguda. Kategoria ta będzie dodatkowo oceniana i nagradzana).

FORMAT/ ILOŚĆ ZDJĘĆ:

– Format barwnych lub czarno-białych zdjęć w formie papierowej nie może być mniejszy niż 20 x 30 cm.

– Do przesłanych zdjęć należy załączyć zapis cyfrowy fotografii na nośniku CD/DVD/PENDRIVE w formacie JPG, lub przesłać go na e-mail: uladob@o2.pl

– jpg powinien być w rozdzielczości minimum 300 dpi, dłuższy bok zdjęcia mieć nie mniej niż 2480 pixeli

– można zgłosić nie więcej niż 8 fotografii w kategorii zdjęć związanych z Warmią.

– 2 fotografie w kategorii „Impresje z podróży”.

– 2 fotografie w kategorii „Pocztówka z Gminy Stawiguda”.

OPIS ZDJĘĆ:

Na odwrocie każdej fotografii należy czytelnie podać:

– imię i nazwisko

– adres

– telefon kontaktowy do autora

– tytuł pracy lub zestawu wielozdjęciowego (w zestawie należy kolejno ponumerować zdjęcia)

– dopisek „Warmińskie Klimaty 2018”

– prac konkursowych nie należy oprawiać, podklejać ani umieszczać znaków wodnych.
– nazwa zdjęcia nadesłanego w formie elektronicznej ma zawierać: imię, nazwisko, tytuł pracy.

DOSTARCZENIE ZDJĘĆ:

– Zdjęcia na konkurs, najlepiej wysłać w sztywnym opakowaniu i z dopiskiem „Warmińskie Klimaty 2018”,

– pocztą lub osobiście na adres:
Stowarzyszenie „Tomaszkowo” ul. Żurawia 3, 11-034 Tomaszkowo,
lub Karczma w Stodole, ul. Wulpińska 27, 11-034 Tomaszkowo,
lub Gminny Ośrodek Kultury w Stawigudzie, ul. Leśna 2, 11-034 Stawiguda.

– Organizator nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie fotografii w czasie przesyłki.

– Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

NAGRODY:

Przewidujemy nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia.

TERMINARZ KONKURSU:

– Zdjęcia należy złożyć do dnia 17.09.2018 r. (poniedziałek).

– Ogłoszenie wyników i wystawa wyróżnionych zdjęć odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Stawigudzie ul. Leśna 2 w sobotę 06.10.2018 r. o godz. 16:00.

INFORMACJE DODATKOWE:

– Konkurs przeznaczony jest dla amatorów.

– Nadesłanie zdjęć oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na reprodukowanie zdjęć przez organizatora z nazwiskiem autora fotografii w celach promujących konkurs, działalność Stowarzyszenia „Tomaszkowo” i Gminnego Ośrodka Kultury oraz w celach charytatywnych (w prasie, telewizji, katalogach i plakatach wystaw oraz w innych wydawnictwach).

– Do nadesłanych zdjęć należy dołączyć wypełnione oświadczenie zgody na wykorzystywanie zdjęć, które jest do pobrania na stronie internetowej www.gok.stawiguda.pl

– Oceny dokona jury powołane przez organizatorów. Jury ma prawo do wyboru jednego lub kilku zdjęć z zestawu. Decyzje jury są ostateczne.

inf. organizatora

foto / mat. organizatora

Tagi