Najbardziej rowerowe miasto w Polsc…

Tego dowiemy się na końcu września.…

Gągławki - miejscowość w woj. warm-…

Gągławki – wieś w Polsce położona w…

Literackie Topografie Olsztyna – sp…

Literatura wychodzi na ulice, schod…

Dbaj o serce masz tylko jedno! Dowi…

Choroby kardiologiczne wciąż zajmuj…

SKATEPARK w Wielbarku - zdjęcia - w…

Skatepark w Wielbarku jest częścią …

«
»

Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę. Nowi oficerowie zasilili 4. Warmińsko – Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 113 absolwentów rocznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani podporucznicy, którzy przyszli do Studium ze środowiska cywilnego, właśnie rozpoczynają służbę na stanowiskach dowódców plutonów, również w naszym regionie, w tym
w 42. batalionie lekkiej piechoty w Morągu oraz w kompanii dowodzenia w Olsztynie.

 

Jedną z nich jest ppor. Paulina Kacprzycka, która została skierowana do 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie. – Czuję dziś wielką dumę nosząc mundur oficera Wojska Polskiego, jednak także wielką odpowiedzialność, nie tylko jako przyszły dowódca, ale także jako obywatel.

Na pytanie dlaczego zdecydowała się wstąpić w szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, odpowiada krótko: – To wspaniała okazja na rozwój osobisty i zawodowy, przygoda oraz satysfakcja ze służby Ojczyźnie.

Dziś ta szansa stoi przed każdym, bez względu na wykonywany zawód lub miejsce zamieszkania. Żołnierzy WOT łączy jedno – chęć obrony i wspierania lokalnych społeczności. Żołnierze TSW mają możliwość rozwijania hartu ducha, pracy w ciekawych zespołach, zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowania w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju w duchu patriotyzmu i tożsamości narodowej, a także udziału w dynamicznych szkoleniach z użyciem nowoczesnego sprzętu wojskowego. Okres pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej zalicza się do wysługi (stażu pracy),

a każdy żołnierz TSW po 3 latach służby w Wojskach Obrony Terytorialnej może kontynuować służbę w zawodowej służby wojskowej.

Obecnie trwa nabór Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) do Batalionów w Morągu, Braniewie, Giżycko i Olsztynie.

Ochotnicy, którzy chcieliby wstąpić do TSW mogą zgłaszać się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień, w tym przypadku do WKU w Ostródzie, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Elblągu. Do służby w tych batalionach preferowani są mieszkańcy powiatów: ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, giżyckiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego oraz szczycieńskiego.

 

autor: Monika JABŁOŃSKA
foto: Andrzej OPACIAN

 

Tagi