Terytorialsi strzelali z GROT-ów

W Morągu żołnierze Wojsk Obrony Ter…

XVI Bieg Jakubowy

Zapraszamy na XVI Bieg Jakubowy, kt…

III Mazurski Bieg na Kulce

Zapraszamy na trzecią odsłonę ciesz…

Leśne Run Warmia 2018

Drodzy biegacze wspólnie z Gminą St…

Olsztyn: Turniej PUCHARU POLSKI dar…

Zapraszamy na Turniej PUCHARU POLSK…

«
»

Wojska Obrony Terytorialnej rosną w siłę. Nowi oficerowie zasilili 4. Warmińsko – Mazurską Brygadę Obrony Terytorialnej

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 113 absolwentów rocznego Studium Oficerskiego w Akademii Wojsk Lądowych zostało promowanych na pierwszy stopień oficerski. Nowo promowani podporucznicy, którzy przyszli do Studium ze środowiska cywilnego, właśnie rozpoczynają służbę na stanowiskach dowódców plutonów, również w naszym regionie, w tym
w 42. batalionie lekkiej piechoty w Morągu oraz w kompanii dowodzenia w Olsztynie.

 

Jedną z nich jest ppor. Paulina Kacprzycka, która została skierowana do 4. Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Olsztynie. – Czuję dziś wielką dumę nosząc mundur oficera Wojska Polskiego, jednak także wielką odpowiedzialność, nie tylko jako przyszły dowódca, ale także jako obywatel.

Na pytanie dlaczego zdecydowała się wstąpić w szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, odpowiada krótko: – To wspaniała okazja na rozwój osobisty i zawodowy, przygoda oraz satysfakcja ze służby Ojczyźnie.

Dziś ta szansa stoi przed każdym, bez względu na wykonywany zawód lub miejsce zamieszkania. Żołnierzy WOT łączy jedno – chęć obrony i wspierania lokalnych społeczności. Żołnierze TSW mają możliwość rozwijania hartu ducha, pracy w ciekawych zespołach, zdobywania nowych doświadczeń, zaangażowania w budowanie systemu bezpieczeństwa kraju w duchu patriotyzmu i tożsamości narodowej, a także udziału w dynamicznych szkoleniach z użyciem nowoczesnego sprzętu wojskowego. Okres pełnienia Terytorialnej Służby Wojskowej zalicza się do wysługi (stażu pracy),

a każdy żołnierz TSW po 3 latach służby w Wojskach Obrony Terytorialnej może kontynuować służbę w zawodowej służby wojskowej.

Obecnie trwa nabór Żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej (TSW) do Batalionów w Morągu, Braniewie, Giżycko i Olsztynie.

Ochotnicy, którzy chcieliby wstąpić do TSW mogą zgłaszać się do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień, w tym przypadku do WKU w Ostródzie, Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i Elblągu. Do służby w tych batalionach preferowani są mieszkańcy powiatów: ostródzkiego, iławskiego, nowomiejskiego, działdowskiego, braniewskiego, elbląskiego, lidzbarskiego, bartoszyckiego, kętrzyńskiego, węgorzewskiego, gołdapskiego, giżyckiego, mrągowskiego, nidzickiego, olsztyńskiego oraz szczycieńskiego.

 

autor: Monika JABŁOŃSKA
foto: Andrzej OPACIAN

 

Tagi