Rajd rowerowy. Otwarcie olsztyńskie…

Zapraszamy na otwarcie olsztyński…

Rowerowe podchody "ORIENTUJ SIĘ! W …

Zapraszamy na IV edycję rowerowej …

Pierwszy raz na rowerze elektryczny…

Rowery elektryczne wciąż są selekt…

Ostróda: „Muzyczne Podwieczorki na …

Nawiązując do tradycji niegdysiejs…

Pierwsze podanie nowatorskiego leku…

Najnowocześniejsze leczenie rdzen…

«
»

Świętokrzyski Park Narodowy

Góry Świętokrzyskie są najstarszymi w Polsce. Wypiętrzone w trzech różnych okresach górotwórczych, rozłożyły się na Wyżynie Małopolskiej, pomiędzy Pilicą a Wisłą.

Ich zarysy są łagodne, a wysokości niewielkie. Fascynują natomiast niezwykle oryginalną budową, urozmaiconą roślinnością i światem zwierzęcym.

To też już na początku XX wieku narodziła się idea objęcia ochroną terenu Łysogór. W 1908 roku Polskie Towarzystwo Krajoznawcze – Komisja Ochrony Zabytków Przyrody zgłosiła postulat utworzenia tu rezerwatu przyrody. Rozpoczął się prawie pół wieku trwający okres starań społecznych o utworzenie na tym obszarze parku narodowego. W 1920 r. powstał pierwszy w Górach Świętokrzyskich rezerwat ścisły na Chełmowej Górze. Objął kompleks lasu z naturalnym stanowiskiem modrzewia polskiego. W 1924 r. utworzono dwa kolejne rezerwaty: rezerwat na Łysej Górze i Łysicy. W 1932 r. częściową ochroną objęto tereny przylegające do istniejących rezerwatów. Poza tym utworzono rezerwat częściowy na Miejskiej Górze. Łączny obszar rezerwatów wynosił wówczas 1347,4 ha i stanowił trzon przyszłego Parku. Po drugiej wojnie światowej kontynuowano starania o objęcie ochroną tego terenu. Ich uwieńczeniem było utworzenie w 1950 roku Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W 1996 roku powiększono obszar Parku o cześć Pasma Klonowskiego i kompleks Zapusty.

Obecnie teren Parku zajmuje obszar 7626,45 ha, a jego otulina 20786,07 ha. 23% powierzchni stanowi strefa ochrony ścisłej w której działalność człowieka jest prawnie zabroniona. W skład Parku wchodzą: Pasmo Łysogórskie z najwyższymi wzniesieniami w Górach Świętokrzyskich – Łysicą (612 m n.p.m.) i Łysą Górą (595 m n.p.m.), część Pasma Klonowskiego z górami: Psarską (415 m n.p.m.), Miejską (426 m n.p.m.) i Bukową (484 m n.p.m.), część Pasma Pokrzywiańskiego z Chełmową Górą (351 m n.p.m.), oraz część Doliny Wilkowskiej i Dębniańskiej.

W Świętokrzyskim Parku Narodowym wyodrębniono obszary podlegające ochronie krajobrazowej, czynnej oraz ścisłej. Na obszarze ochrony ścisłej zabroniono całkowicie ingerencji człowieka. Pozostawiono go swobodnemu oddziaływaniu sił przyrody. W Parku wydzielono pięć takich obszarów, pierwotnie rezerwatów:

Chełmowa Góra na tym niewielkim terenie występują lasy grądowe, bory mieszane oraz buczyny. Święty Krzyż rosną tu lasy grądowe, bory jodłowe i buczyny. Bardzo cennym elementem są rozległe gołoborza. Łysica występują tu lasy gradowe, bory jodłowe i buczyny oraz gołoborza jeszcze bardziej rozległe niż w rez. Św. Krzyż. Czarny Las tworzą go lasy mieszane, grądy z udziałem jodły, lipy drobnolistnej, miejscami buka lub olszy czarnej, olsy i łęgi .Mokry obejmuje on jedyne w Parku, niewielkie obszary bagiennego boru trzcinnikowego oraz boru bagiennego i boru świeżego. Występują tu również torfowiska wysokie i przejściowe.

W ekosystemach Parku żyje między innymi:

Ponad 859 gatunków roślin, w tym 35 gatunków drzew, glonów 272 gatunki, grzybów wielkoowocnikowoych ok. 450 gatunków, porosty ok. 340 gatunków, spośród zwierząt 150 gatunków ptaków, w tym 118 gatunków zakłada gniazda w parku, 45 gatunków ssaków, 14 gatunków płazów, 6 gatunków gadów, ślimaków lądowych 66 gatunków, pająków 187, ponad 1500 gatunków owadów, a wśród nich, motyli 611 gatunków, czerwców 87 gatunków, muchówek 177 gatunków.

Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, fotografowania i filmowania. Park można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych. Niektóre szlaki i miejsca w Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz obiekty związane z działalnością edukacyjną udostępnione są po wniesieniu opłaty według określonego cennika. Park przecina sześć pieszych szlaków turystycznych:

niebieski Bodzentyn (Miejska Góra) – Święta Katarzyna szlakbezpłatny

niebieski Nowa Słupia – Święty Krzyż (Łysa Góra) szlak płatny

czerwony Święta Katarzyna – Trzcianka szlak płatny

zielony Zagórze (Pomarańczowy Stok) – Psary Podlesie szlak bezpłatny

żółty Klonów – Bukowa Góra szlak bezpłatny

czarny Podchełmie – Chełmowa Góra – Pokrzywianka Górna szlak bezpłatny

Muzeum Przyrodnicze Świętokrzyskiego Parku Narodowego znajduje się Świętym Krzyżu. Muzeum mieści się w zabytkowym budynku, będącym częścią kompleksu zabudowań klasztornych dawnego opactwa benedyktynów. Prezentowana tam wystawa jest spektaklem światła, dźwięku i odgłosów przyrody w oparciu o multimedialne urządzenia, dioramy, zdjęcia, modele. Zwiedzanie rozpoczynamy od sali w której możemy obejrzeć makietę współczesnego krajobrazu terenu Parku i jego okolic, oraz makietę przedstawiającą pierwotny krajobraz, zanim człowiek zaczął przekształcać teren. Tutaj obejrzymy też film o historii, powstaniu, głównych zadaniach i walorach Świętokrzyskiego Paku Narodowego.

źródło: mat.prasowe