Olsztyn - wystawa: Aleksander Roszk…

BWA zaprezentuje wystawę retrospekt…

CITY TRAIL: zimowe bieganie w Lubli…

W weekend 12-13 stycznia odbyły się…

Przełom w rozwoju futbolu amerykańs…

Liga Futbolu Amerykańskiego powstał…

UKS TRÓJECZKA Olsztyn - TSK Roś Pis…

Dziś 12 stycznia 2019, na sali LO V…

Start Gniezno stawia na szkolenie m…

Dwa lata temu Start Gniezno powróci…

«
»

Rezerwat przyrody Las Warmiński / zdjęcia – wideo

Rezerwat przyrody Las Warmiński im. prof. Benona Polakowskiego – utworzony został w 1982 r. na terenie Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Położony jest między Jeziorem Łańskim a wsią Ruś. Powierzchnia rezerwatu wynosi 1656 ha a wraz z jeziorami 1803 ha. Rezerwat powstał, by chronić:

 

obszary leśne, które charakteryzują się sporym stopniem naturalności – lasy liściaste, bory mieszane, lasy jesionowe i olchowe, bory wilgotne i bagienne, odcinek Łyny – przełom o długości 6,5 km, od wypływu z jeziora Łańsk przez jezioro Ustrych do wsi Ruś, 3 jeziora: Ustrych, Galik, Jełguń, Oczko.

Powierzchnia rezerwatu jest pofalowanym terenem morenowym z licznymi, podmokłymi zagłębieniami. W 2013 r, w pobliży wypływu rzeki Łyny z Jeziora Ustrych odslonieto pamiatkowy głaz z napisem „Rezerwat przyrody Las Warminski im. prof. Benona Polakowskiego”

W „Lesie Warmińskim” znajduje się bogata roślinność, liczne starodrzewy, wśród których przeważa sosna. Najstarsze drzewostany sosnowe mają ponad 200 lat. Drzewo to miejscami osiąga do 38 m wysokości i 100 cm pierśnicy. Niektóre egzemplarze dębu osiągnęły 350 lat. Szereg drzew jest pomnikami przyrody, do najciekawszych należą: „Dąb Napoleona” oraz wiekowy cis o formie krzaczastej i wysokości ok. 3 m. Oba wymienione egzemplarze uznano za pomniki w 1952 r. Las posiada bogate podszycie, z wieloma gatunkami roślin objętych ochroną. Występują tu: czosnek niedźwiedzi Allium ursinum, kopytnik pospolity Asarum europaeum, konwalia majowa Convallaria majalis, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, przylaszczka pospolita Hepatica nobilis, bagno zwyczajne Ledum palustre, lilia złotogłów Lilium martagon, zimoziół północny Linnaea borealis, widłak Lycopodium clavatum, gnieźnik leśny Neottia nidus-avis, czworolist pospolity Paris quadrifolia, podkolan biały Platanthera bifolia, paprotka zwyczajna Polypodium vulgare i porzeczka czarna Ribes nigrum. W jeziorach występują grążel żółty Nuphar lutea i grzybienie białe Nymphaea alba.

Rezerwat stanowi miejsce bytowania bardzo wielu gatunków grzybów i porostów (grzybów zlichenizowanych), w tym objętych ochroną: grzyby wielkoowocnikowe – gwiazdosz potrójny Geastrum triplex, ozorek dębowy Fistulina hepatica i czarka Sarcoscypha sp.; porosty – obrostnica rzęsowata Anaptychia ciliaris, włostki Bryoria spp., [płucnica islandzka|islandzka Cetraria islandica, płucnica zielonawa C. chlorophylla, nibypłucnik wątpliwy Cetrelia olivetorum, złociszek jaskrawy Chrysotrix candelaris, chrobotek leśny Cladonia arbuscula, crobotek smukły C. ciliata, chrobotek reniferowy C. rangiferina, mąkla tarniowa Evernia prunastri, żółtlica chropowata Flavoparmelia caperata, pustułka oprószona Hypogymnia farinacea, popielak pylasty Imshaugia aleurites, granicznik płucnik Lobaria pulmonaria, przylepka łuseczkowata Melanelia exasperatula, przylepka okopcona M. fuliginosa, przylepka brodawkowata M. subargentifera, tarczownica skalna Parmelia saxatilis, płaskotka rozlana Parmeliopsis ambiqua, pawężnica drobna Peltigera didactyla, pawężnica łuseczkowata P. praetextata, płucnik modry Platismatia glauca, mąklik otrębiasty Pseudevernia furfuracea, odnożyca mączysta Ramalina farinacea, odnożyca kępkowa R. fastigiata, odnożyca jesionowa R. fraxinea, odnożyca opylona R. pollinaria oraz złotlinka jaskrawa Vulpicida pinastri.

Mieszkańcami lasu są najróżniejsze gatunki zwierząt. Oprócz zwierząt pospolitych możemy tu spotkać takie gatunki jak wydra europejska, łasica, borsuk, popielica czy nietoperze. Okazałym mieszkańcem lasu jest jeleń europejski o charakterystycznej smukłej budowie ciała. Głowę samca (byka) zdobi poroże nazywane przez myśliwych wieńcem. Jelenie z terenu Warmii odznaczają się szczególnie pięknym porożem i ustępują jedynie jeleniom karpackim. Gośćmi rezerwatu bywają wilki.

Las warmiński jest krainą ptaków, z których wiele należy do gatunków chronionych. Szczególnej ochronie podlegają tu stanowiska ptaków, takich jak: bielik, rybołów, kania czarna, orlik krzykliwy oraz bocian czarny. Wokół ich gniazd wytyczono strefy ochronne, gdzie prowadzi się gospodarkę leśną w ograniczonym zakresie. Poza wymienionymi w lesie warmińskim możemy spotkać inne ciekawe gatunki ptaków m.in. myszołów zwyczajny, żuraw, czajka, dudek, zimorodek i cały szereg innych.

Atrakcją rezerwatu jest dolina rzeki Łyny.

Na odcinku między jeziorem Ustrych a wsią Ruś rzeka ma charakter podgórski. W jej nurcie spotkać można rzadki, chroniony gatunek krasnorostu – hildebrandia rzeczna Hildenbrandtia rivularis. Rzeka jest pod szczególną opieką Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. W lesie warmińskim znajdują się jeziora śródleśne oraz kurhany sprzed 2000 lat.

źródło: pl.wikipedia.org
foto – wideo: Grzegorz Grabowski

Zdjęcia oraz poniższe wideo nagrano w lutym 2018 nad rzeką Łyna w okolicy miejscowości Ruś.

Rzeka Łyna w Rezerwacie Przyrody. (maj 2012 r.)

 

Tagi