Najbardziej rowerowe miasto w Polsc…

Tego dowiemy się na końcu września.…

Gągławki - miejscowość w woj. warm-…

Gągławki – wieś w Polsce położona w…

Literackie Topografie Olsztyna – sp…

Literatura wychodzi na ulice, schod…

Dbaj o serce masz tylko jedno! Dowi…

Choroby kardiologiczne wciąż zajmuj…

SKATEPARK w Wielbarku - zdjęcia - w…

Skatepark w Wielbarku jest częścią …

«
»

Promocja Olsztyna poza granicami kraju

Ruszył konkurs na realizację działań promocyjnych miasta. O dotacje mogą się ubiegać organizacje pozarządowe, które mają ciekawy pomysł na promowanie stolicy Warmii i Mazur poza granicami naszego kraju.

 

Olsztyn jest coraz częściej wybieranym przez turystów miejscem urlopowym w Polsce. Wpływają na to nie tylko piękne krajobrazy, ale również nowoczesna infrastruktura rekreacyjno-sportowa oraz bogata baza noclegowa. Przyczyniają się do tego kampanie promocyjne, które miasto prowadzi w Polsce i za granicą.

–  Chcemy budować markę Olsztyna poza granicami naszego kraju – mówi dyrektor Biura Promocji i Turystyki, Krzysztof Otoliński. – Zależy nam, aby pozyskiwać nowych ambasadorów. W swoich działaniach priorytetowo traktujemy miasta partnerskie i do nich w szczególności chcemy skierować naszą ofertę.

Realizacją kampanii promocyjnej Olsztyna za granicą, podobnie jak w latach ubiegłych, mają zająć się wyłonione w konkursie organizacje pozarządowe. Do rozdysponowania jest 50 tys. zł. Przedstawiciele trzeciego sektora, którzy mają pomysł na promocję miasta za granicą mogą składać wnioski w Wydziale Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych przy ul. Knosały 3/5, bud. A pok. 27 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ratuszu, pok. 20. Formularz mogą tez wysłać pocztą na adres Urzędu Miasta Olsztyna: Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych, pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn, z dopiskiem „otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresu Promocji Olsztyna poza granicami Polski”. Oferty można składać do 2 marca.

[szczegóły konkursu]

źródło: olsztyn.eu
foto: własne

Tagi