Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

Kultura biegania z muzyką w tle. Ul…

Zapach jesieni unosi się już w pow…

Olsztyn: Dzień Przedszkolaka z Komb…

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela…

Różnice i podobieństwa. Uniwersalne…

Dojazd na rowerze do pracy, a takż…

«
»

Premia na inwestycje dla sołectw Gminy Dywity!

Wrzesień to ważny czas w 20 sołectwach Gminy Dywity. Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy decydują na co przeznaczyć rekordowy Fundusz Sołecki na 2020 rok, który wynosi 600 tysięcy złotych. I tutaj pojawiła się nowość! Wójt Daniel Zadworny zdecydował, że sołectwa, które większość środków Funduszu Sołeckiego przeznaczą na inwestycje otrzymają dodatkowe środki z budżetu gminy. – Premia na inwestycje może wynieść nawet 200 procent kwoty przeznaczonej przez dane sołectwo na wydatki inwestycyjne – mówi wójt Daniel Zadworny.

Zasada jest taka, jeśli  łączny udział procentowy wydatków przeznaczonych na infrastrukturę w stosunku do wszystkich wydatków danego sołectwa wyniesie od 50 do 60 procent, to gmina dołoży 100 procent dofinansowania przedsięwzięcia – wyjaśnia wójt Daniel Zadworny. – Jeśli mieszkańcy zdecydują, że chcą przeznaczyć ponad 60 procent Funduszu Sołeckiego na inwestycje, to gmina dołoży 200 procent dofinansowania.

Bardziej obrazowo, jeśli sołectwo ma 40 tys. zł Funduszu Sołeckiego i zdecyduje się przeznaczyć powyżej 24 tysięcy złotych np. na oświetlenie, czy budowę chodnika, to gmina dofinansuje to przedsięwzięcie dodatkowo kwotą 48 tys. zł z budżetu.

– Chcemy premiować inwestowanie w infrastrukturę wiejską – mówi wójt Daniel Zadworny. – Dodatkowe wsparcie ze strony gminy dla Funduszu Sołeckiego to dość nowatorski pomysł w regionie, a nawet i kraju. Mamy nadzieję, że się sprawdzi.

Sołtysi są zadowoleni z nowego pomysłu wójta.

– Jestem szczęśliwa! To super pomysł i duża szansa, że uda się zrobić coś więcej w naszych małych miejscowościach – mówi Bogumiła Brewka, sołtys Bukwałdu.

Jeśli pomysł się przyjmie i sołectwa podczas zebrań wiejskich zdecydują się przeznaczyć ponad połowę środków na inwestycję, to na wsie może trafić dodatkowe kilkaset tysięcy złotych na budowę chodników, oświetlenie uliczne, doposażenie placów zabaw, modernizacje świetlic wiejskich, czy zagospodarowanie terenów sołeckich.

         
WYLICZENIE WYSOKOŚCI FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK
L.p. Nazwa sołectwa Liczba ludności na dzień 30.06.2019 Kwota funduszu sołeckiego na 2020 rok
1 Barkweda 193 19 117,45
2 Brąswałd 401 29 235,58
3 Bukwałd 327 25 635,86
4 Dąbrówka Wielka 250 21 890,21
5 Dywity 2996 48 644,90
6 Frączki 285 23 592,78
7 Gady 396 28 992,36
8 Gradki 194 19 166,09
9 Kieźliny 1248 48 644,90
10 Ługwałd 576 37 748,44
11 Nowe Włóki 229 20 868,66
12 Redykajny 85 13 863,80
13 Rozgity 106 14 885,34
14 Różnowo 1493 48 644,90
15 Sętal 334 25 976,38
16 Słupy 807 48 644,90
17 Spręcowo 560 36 970,12
18 Tuławki 542 36 094,52
19 Wadąg 357 27 095,21
20 Myki-Zalbki 313 24 954,83
  Ogółem 11692 600 667,23

Jacek Niedzwiecki
Urząd Gminy w Dywitach