Tomasz Osmulski i Monika Kaczmarek …

W minioną niedzielę po raz siódmy …

City Trail: Biegiem przez jesień i …

Już ponad sto osób jest na liście …

Akademia „Pro bono” w WSPiA Rzeszow…

Pomoc w zarządzaniu, prowadzeniu a…

Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

«
»

Powstanie w Getcie-Marek Edelman

 Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 17 kwietnia 2019 o 9.30 do Parku Kusocińskiego na program „Powstanie w Getcie Warszawskim – Rok Marka Edelmana”.


   We wrześniu 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa, która spowodowała ogrom strasznych wydarzeń.Powstały specjalne Obozy Koncentracyjne, w których masowo mordowano ludzi oraz Getta w których w nieludzkich warunkach przetrzymywano Ludzi przeznaczonych do zabicia.


  19 kwietnia 1943 roku w Getcie Warszawskim ŻYDOWSKA ORGANIZACJA BOJOWA zorganizowała  Powstanie w Getcie Warszawskim. Ważne jest to, że Żołnierze ŻOB, uważali się za Żołnierzy Wojska Polskiego! Na tarczy amazonek orła WP mieli umieszczony napis ŻOB.


  Z okazji wybuchu Postania w Getcie Warszawskim Poczta Izraelska wydała znaczek, na którym widać flagi Polski i Izraela na płonącym budynku, a Narodowy Bank Polski wyemitował monetę na której głównym motywem jest drzewo z gwiazdą Dawida. Drzewo symbolizuje, że Polscy Żydzi mają swoje korzenie tu w Polsce. W judaizmie „Tora” jest też Drzewem Życia.


   Marek EDELMAN, którego Rok obecnie obchodzimy, był jednym z założycieli ŻOB, walczył w Powstaniu w Getcie, a w 1944 roku walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1951 ukończył studia na Akademii Medycznej w Łodzi i pracował jako lekarz.Współpracował z Komitetem Obrony Robotników, uczestniczył w rozmowach Okrągłego Stołu.


    Marek Edelman uważał, że „najważniejsze jest życie” , ale życie godziwe oparte na poszanowaniu godności człowieka. „Bo nienawiść dużo łatwiej wzbudzić niż skłonić do miłości.Nienawiść jest łatwa.Miłość wymaga wysiłku i poświęcenia”. Zgodnie z Metafizyką Arystotelesowsko-Tomistyczną, każdy byt przygodny jest niekomunikowalny dla innego bytu przygodnego. Sposobem na przezwyciężenie może być miłość,miłość jako agape, caritas. Moim zdaniem, jest też Filozofia Dialogu LEVINASA i BUBERA oraz kampania społeczna Rzecznika Praw Obywatelskich „Równe traktowanie”


    Moim zdaniem, najlepszą formą upamiętnienia Ofiar Powstania w Getcie Warszawskim jest zastosowanie się do rad Marka Edelmana i zastosowania ich we własnym życiu. Warto też przemyśleć mądrość „Talmudu” głosi, że „Człowiek winien spełniać swoje obowiązki wobec ogółu, tak jakby to były obowiązki wobec Boga”. Jezus nauczał, że „jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Abu Hurajra przekazał, że Prorok Muhammad (pokój i miłosierdzie z Nim) powiedział: „Godzina sprawiedliwości jest lepsza niż czczenie Allaha przez 60 lat modląc się w nocy i poszcząc w dzień, a godzina okrucieństwa jest gorsza od grzeszenia przez 60 lat”. (Abu Nuaim, „Fadilatul adlin min al łalat”, 12) W innym hadisie Prorok Muhammad powiedział: Okrucieństwo jest ciemnością Dnia Ostatecznego (Buchari, 2447); A Allah w Koranie nakazuje „I nie sprzeczajcie się z ludem Księgi, inaczej jak w sposób uprzejmy- z wyjątkiem tych spośród nich, którzy są niesprawiedliwi” (Koran 29:26)


  W programie wykorzystamy materiały edukacyjne:
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja
http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanieoraz
www.polin.pl/program edukacyjny
www.dzieciholocaustu.org.pl
www.centrumdialogu.com
www.unoolsztyn.pl.tl/wazne informacje 
 Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Marek Edelman: Bóg śpi (Świat Książki, 2010)

                             Zbigniew Majchrzak