Olsztyn: Marcin Margielewski goście…

O obyczaju i życiu arabskich szejk…

CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden …

Niby w mieście, ale w naturze! B…

4. Cross Bielański

10 km biegu sztafetowego? To możli…

Ważne zwycięstwo Mai Włoszczowskiej…

Maja Włoszczowska nie miała sobie …

Europejski sukces olsztyńskich żegl…

Dwa złote i jeden srebrny medal dl…

«
»

Planuję swoją przyszłość -70-lecie NBP

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i II Liceum Ogólnokształcące  zapraszają 25 marca o godz. 12.00  na program edukacyjny pn „PLANUJĘ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!”

 

 

W ocenie Pana Bronisława KOMOROWSKIEGO, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela jest przykładem Dobrej Praktyki, który z racji realizowanej misji („kreujemy ambitną i przedsiębiorczą osobę ,doskonalącą się moralnie i intelektualnie”) dobrze służy naszej Ojczyżnie
Prezydent Bronisław KOMOROWSKI opis działania UNO zamieścił na stronie Prezydenta Rzeczypospolitej http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,146.html co jest dla nas ogromnym wyróżnieniem i zaszczytem, które zobowiązuje nas do doskonalenia naszej oferty edukacyjnej!
Również Pan Prof. dr hab. Tadeusz IWIŃSKI uważa ,że UNO to „szalenie ważna inicjatyw”.Pan Stanisław TROCIUK, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich w liście do UNO podkreślił, że „w ten sposób wspólnie budujemy społeczeństwo obywatelskie, tworzymy lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny”.Lepszą przyszłość dla nasze Ojczyzny tworzą Nowocześni Obywatele, którzy zapewniając sobie lepszą przyszłość zapewniają ją również Polsce, zgodnie z Arystotelesowską zasadą, że trzeba tak żyć aby być godnym  swojej ojczyzny”!.Budowanie lepszej przyszłości nasze Ojczyzny i „do budowania społeczności obywatelskiej potrzeba kreatywnych i przedsiębiorczych jednostek” (Pan Marek MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka), a Pan Krzysztof SZERKUS, Terenowy Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku uważa że UNO to inicjatywa „bardzo cenna i przydatna w kreowaniu solidarnego społeczeństwa obywateli”
Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZ, Minister Pracy i Polityki Społecznej podkreślił znaczenie edukacji młodych obywateli jako tych , „którzy niebawem przejmą odpowiedzialność za Polskę”!


Program 25 marca, który realizujemy wspólnie z Panem Krzysztofem WIŚNIEWSKIM, Dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie, jest kontynuacją programu z 11 marca ,który został opracowany wspólnie z Panią Dr Jolantą NOWOSIELSKĄ, Dziekan Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Uczelni Korczaka.
Współautorami programu w II LO są:
-Pani Dr Dorota BARTNICKA, Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Uczelni Korczaka
-Pan Wiesław ŁUBIŃSKI, Kanclerz Loży Olsztyńskiej Business Centre Club
-Pan Jerzy KAWA, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
-Pani Sylwia BIAŁECKA, Wojewódzka Bibloteka Publiczna
-Młodzież z II LO pod kierunkiem Pani Magdaleny KORZEB

Z przyjemnością informuję, że 15 kwietnia w Gimnazjum Nr 11 ,program „Planuję swoją przyszłość będzie adresowany do dzieci ze szkół podstawowych, a 22 kwietnia w Szkole Podstawowej Nr 6 dla dzieci z przedszkoli!
Na kilku poziom będziemy pracować nad strategią sukcesu, ponieważ jak powiedział La Fontaine „pomóż sobie sam to i Bóg ci pomoże”. Jak sobie pomóc i jak zapewnić lepszą przyszłość sobie i naszej Ojczyźnie ?W poszukaniu odpowiedzi na to pytanie i w opracowaniu strategii sukcesu pomogą Współautorzy naszego programu.
Janusz KORCZAK twierdził, że „nie ma dzieci-są ludzie!” a Premier Władysław GRABSKI, (autor reform ,które zostały przeprowadzone tylko w oparciu o środki własne! i powołał Bank Polski SA , poprzednika Narodowego Banku Polskiego, który obchodzi jubileusz 70-lecia), uważał, że „Polskę należy budować od dołu”. Zgodnie z tymi mądrymi radami i dzięki WYJĄTKOWYM LUDZIOM, którzy tworzą UNO możemy realizować programy w których również świetna nowoczene młodzież bierze aktywny udział jako współautorzy:
-Studenci:
z IFMSA-Poland przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
z Olsztyńskiej Szkoły Wyzszej
z Wydziału Nauk Humanistyczno-Społecznych w Olsztynie Uczelni Korczaka
-Młodzież
z Zespolłu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
z II Liceum Ogólnokształcącego
z Gimnazjum Nr 11
Jest zasługa świetnych Dyrektorów ,Nauczycieli i wychowawców, którzy hołdują pięknej myśli Prof. Tadeusza KOTARBIŃSKIEGO, że najwiekszą nagrodą dla dobrego nauczyciela to „zostać zdystansowanym przez sojego ucznia”!

W 2015 roku jesteśmy zaangażowani w bardzo ważne kampanie społeczne:
„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”
www.nbp.pl/euro
„Nie daj się nabrać!”
www.zanim-podpiszesz.pl
„Akademia Obrotu Bezgotówkowego”
http://wo24.pl/nbp-radzi-seniorom/
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/adf/adf.html
„Europejki kodeks walki z rakiem”
www.kodekswalkizrakiem.pl

a realizujemy je z okazji:
70-LECIA NARODOEGO BANKU POLSKIEGO
185-LECIA POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ
15-LECIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

Z przyjemnością dodam, że Pan Andrzej KOWALCZYK, Dyrektor Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie, w czerwcu 2014 nadał nam zaszczytny tytuł Ambasadora Obrotu Bezgotówkowego

Zbigniew Majchrzak