Rajd rowerowy. Otwarcie olsztyńskie…

Zapraszamy na otwarcie olsztyński…

Rowerowe podchody "ORIENTUJ SIĘ! W …

Zapraszamy na IV edycję rowerowej …

Pierwszy raz na rowerze elektryczny…

Rowery elektryczne wciąż są selekt…

Ostróda: „Muzyczne Podwieczorki na …

Nawiązując do tradycji niegdysiejs…

Pierwsze podanie nowatorskiego leku…

Najnowocześniejsze leczenie rdzen…

«
»

Olsztyn: Przedszkolacy w programach NBP – zdjęcia

Narodowy Bank Polski jest autorem wielu niezwykle ważnych społecznie kampanii edukacyjnych ,takich jak „Akademia Obrotu Bezgotówkowego”, „Oszczędzanie się opłaca!”, „Nie daj się nabrać!”, „Euro, jedna waluta dla jednej Europy”.

Nasze Nowoczesne Dzieci z olsztyńskich Przedzkoli Nr 1, Nr 24, Nr 39, „Promyczek” i z „Piatki”, od 2007 roku, pod egidą Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie, aktywnie uczestniczą w tych atrakcyjnie opracowanych kampaniach.Zdaniem Pani Anny KARPIAK-OLSZEWSKIEJ, Pani Wiolety WASILEWSKIEJ i Pana Marka GRYGOROWICZA, z NBP w Olsztynie :”W projektach realizowanych przez Uniwersytet Nowoczesnego  Obywatela przy współpracy NBP poruszany jest szereg tematów. Uczymy m.in. przedsiębiorczości, planowania domowego budżetu, przedstawiamy możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tłumaczymy na czym polega obrót bezgotówkowy i jakie płyną korzyści z używania kart płatniczych. Informujemy o tym, jak rozważnie korzystać z kredytów i innych instrumentów finansowych, zwracając uwagę zarówno na korzyści z nich płynące, jak i możliwe zagrożenia.”

Jak trafnie ujął to Janusz KORCZAK, „nie ma dzieci-są ludzie!” , poważne traktowanie dzieci daje wymierne korzyści pedagogiczne i wyrażnie podnosi jakość socjalizacji i inernalizacji postaw naszych dzieci.

Elżbieta Kalinowska i Hanna Zygler z PM Nr 24 w Olsztynie