Rajd rowerowy. Otwarcie olsztyńskie…

Zapraszamy na otwarcie olsztyński…

Rowerowe podchody "ORIENTUJ SIĘ! W …

Zapraszamy na IV edycję rowerowej …

Pierwszy raz na rowerze elektryczny…

Rowery elektryczne wciąż są selekt…

Ostróda: „Muzyczne Podwieczorki na …

Nawiązując do tradycji niegdysiejs…

Pierwsze podanie nowatorskiego leku…

Najnowocześniejsze leczenie rdzen…

«
»

Olsztyn: Planuję swoją przyszłość w Gimnazjum Nr 11

Planowanie kariery edukacyjno zawodowej jest trudnym doświadczeniem dla
każdego człowieka. W dobie kryzysu ekonomicznego możliwość zdobycia dobrze płatnej
pracy wiąże się z precyzyjnie dokonanymi wyborami ścieżki edukacyjnej, która to
będzie gwarantem zadowolenia i satysfakcji.

 

Okazuje się, że młodzi ludzie bardzo często nie myślą o swojej przyszłości. Żyją dniem dzisiejszym nie zastanawiając się kim będą za dziesięć czy piętnaście lat. Dbałość organizacyjna wszelakich instytucji, osób zaangażowanych w edukację oferującą wachlarz możliwości, pomaga w dokonywaniu ważnych decyzji edukacyjno zawodowych. Tak też było w przypadku spotkania edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Olsztynie, które miało na celu przybliżyć młodym słuchaczom wartość podążania za wiedzą i edukacją. Inicjatorem akcji był Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela, który wraz z współautorami po raz kolejny udowodnił, że bawić się edukacją można przy każdej okazji.


Gimnazjum nr 11 przedstawiło klasy tematyczne (dziennikarska, informatyczna,
językowa, artystyczna, sportowa), których przedstawiciele – uczniowie, poprzez
ciekawe pomysły, wprowadzali w świat wiedzy, kultury i sportu. Uczniowie
zorganizowali własne stoiska tematyczne, których celem było zachęcanie słuchaczy do
brania udziału w konkursach, malowaniu na sztalugach, odkrywaniu tajemnic różnych
zakątków świata, sprawdzeniu siebie w dyscyplinach sportowych. Taki wachlarz możliwości cieszył się  dużym zainteresowaniem słuchaczy (Szkoła Podstawowa nr 6, 15 w Olsztynie).
Tak więc edukować młodych ludzi można na wiele sposobów. Ważne jest by poświęcać im dużo efektywnego czasu chociażby po to, aby mieć świadomość w pełni wykorzystanych możliwości, które mogą zmieniać bieg wydarzeń w ich życiu.
Bogumiła Góralewska
Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie współpracuje z Uniwersytetem
Nowoczesnego Obywatela od wielu lat. Ta współpraca zaowocowała wieloma wartościowymi projektami :
– 185-lecie polskiej bankowości centralnej,
– 90-lecie reform Władysława Grabskiego i powołania Banku Polskiego SA
– „Nie daj się nabrać!”
– „Euro, jedna waluta dla jednej Europy”
– „Akademia Obrotu Bezgotówkowego”
Nowa kampania edukacyjna to – 70-lecie Narodowego Banku Polskiego. Poprzez zabawę
uczymy dzieci i młodzież przedsiębiorczości i ekonomii.


Anna Karpiak-Olszewska i Wioleta Wasilewska
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Olsztynie


Program w Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie zorganizowany wspolnie z :
-Okręgowym Oddziałem Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie
-Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Olsztynie
-Książnicą Polską w Olsztynie
-Zespołem Szkól Mechaniczno-Energetycznych
-II liceum Ogólnokształcącym
oraz z udziałem naszych Gości Honorowych- Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w
Olsztynie był kolejnym i niezwykle ważnym programem kreującym Nowoczesnego Obywatela, czyli ambitną i przedsiębiorczą osobę, która będzie doskonalić się moralnie i
intelektualnie.Jak mądrze zauważył Janusz KORCZAK, „nie ma dzieci-są ludzie!” ,a
Premier Władysław GRABSKI zalecał „budowanie Polski od podstaw” oraz z zasadami
inernalizacji i socjalizacji ,nasz program w Gimnazjum Nr 11 ,które jest ważnym
Współautorem Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela (tak jak Zespół Szkół
Mechaniczno-Energetycznych i  II Liceum Ogólnojkształcące) był adresowany do mądrych dzieci ze szkól podstawowych.Skorzystały z tego programu oczywiście najlepsze olsztyńskie szkoły podstawowe: Nr 6 i Nr 15. Niezwykle ważne bloki edukacyjne przygotowali nasi młodzi wykładowcy :młodzież z Gim Nr 11, ZSM-E i II LO,co jest niezwykle cenne i dla dzieci jak i dla młodzieży (wykładowców) ,którzy otrzymują Bersonowską „energię życiową”.
Na najwyższy szacunek zasługują nasi KOMBATANCI, którzy uczą nas jak być dobrymi
obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.Pomimo zaawansowanego wieku, trudnego i
ciężkiego życia , ci wspanoiali ludzie nadal służą naszej Ojczyżnie!Mamy z kogo
brać dobry przykład! Nasi Kombatanci uczą nas patriotyzmu , który jest zbieżny z
poglądami O.Prof. Józefa M.BOCHEŃSKIEGO :
Patriotyzm to „powien obowiązek zaciągnięty przez nas wobec OJCZYZNY, której
zawdzięczamy ,pośrednio lub bezpośrednio, niemal wszystko czym jesteśmy
(…)patriotyzm ma przede wszystkim siedzibę nie w uczuciach, ale w woli: jest pewną
sprawnością woli, pozwalającą na energiczne i stosunkowo łatwe pełnienie obowiązku
wobec Ojczyzny”.
Nasi Kombatanci dowiedli swojego patriotyzmy w warunkach o wiele trudniejszych
niż te w których my żyjemy.Jednak ich przekaz jest dla nas niezwykle ważny, gdyż
to im zawdzięczamy to co co mamy.
Szkoda, że z tego wartościowego programu, który dedykujemy NARODOWEMU BANKOWI POLSKIEMU, który nie tylko DBA O WARTOŚĆ PIENIĘDZY ,ale również o naszą wiedzę o finansach, który od listopada 2007 jest Wielkim Przyjacielem UNO ,skorzystały tylko dwie szkoły, Szkoła Podstawowa Nr 15 i Szkoła Podstawowa Nr 6 ( w której 22 kwietnia organizujemy program dla przedszkolaków).

Zbigniew Majchrzak
więcej informacji na www.unoolsztyn.pl.tl

Autorzy zdjęć: NBOP, WBP, ZSM-E