Najbardziej rowerowe miasto w Polsc…

Tego dowiemy się na końcu września.…

Gągławki - miejscowość w woj. warm-…

Gągławki – wieś w Polsce położona w…

Literackie Topografie Olsztyna – sp…

Literatura wychodzi na ulice, schod…

Dbaj o serce masz tylko jedno! Dowi…

Choroby kardiologiczne wciąż zajmuj…

SKATEPARK w Wielbarku - zdjęcia - w…

Skatepark w Wielbarku jest częścią …

«
»

Olsztyn: Dzień Praw Dziecka w UNO

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 20 listopada 2017 do olsztyńskiego Ratusza, na program z okazji „Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka”.

 

Ten ważny program odbędzie się pod Patronatem Dr Piotra GRZYMOWICZA, Prezydenta Olsztyna, w najważniejszym dla nas miejscu, w siedzibie Prezydenta Miasta Olsztyna i Rady Miasta Olsztyna, co jest istotne w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, które jest zaangażowane w rozwój swojego regionu, swojej małej Ojczyzny. To nowoczesne społeczeństwo obywatelskie tworzą Nowoczesne Dzieci z świetnych Placówek Edukacyjnych: Przedszkoli :Nr 1, Nr 16,Nr 19, Nr 24, Nr 39, „Promyczek” i Szkoły Podstawowej „Piątka”.

Gościem Honorowym będzie Pani Anna WASILEWSKA, Poseł Ziemi Warmińsko-Mazurskiej.Otrzymaliśmy też ciepły list od Prof. dr hab. Tadeusza IWIŃSKIEGO.

Janusz KORCZAK, uważał, że „nie ma dzieci-są ludzie” , a Premier Władysław GRABSKI, twórca reform stabilizacyjnych, które uratowały II Rzeczpospolitą Polską od poważnego kryzysu oraz twórcy Banku Polskiego SA, którego piękne tradycje kontynuuje Narodowy Bank Polski; twierdził, że „Polskę należy budować od dołu”, czyli że powinni to czynić obywatele.Nasze dzieci są świetnym przykładem słuszności myśli Korczaka i Grabskiego.

Rok  2012 ,z inicjatywy Ministra Marka MICHALAKA, Rzecznika Praw Dziecka, był „Rokiem Korczakowskim”. Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela był zaangażowany w to wydarzenie, a teraz, po pięciu latach obchodziliśmy „2017-Rok Janusza KORCZAKA w UNO”, który podsumujemy 14 stycznia 2018 w naszym programie dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na której otworzymy nasze programy dedykowane Rzecznikowi Praw Obywatelskich, z okazji XXX-lecia działalności RPO.

Minister Marek MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka w liście do Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela, z okazji napisał, że „Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski- inicjatora jej uchwalenia- w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle  mówić się będzie o prawach dziecka, przypominając ,że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać”. We wcześniejszym liście do UNO, Rzecznik Praw Dziecka  podkreślił, że „główną wartością tego projektu jest położenie nacisku na naukę i samodoskonalenie (…)Młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję,  dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych „.

Listy Ministra Marka MICHALAKA, RPD; znajdują swoje umocowanie w zapisach Art 30, 31, 32 33 i 40 „Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

 

Współautorem tego programu jest Rada Osiedla „Wojska Polskiego”

Zbigniew Majchrzak

www.unoolsztyn.pl.tl

https://www.facebook.com/UniwersytetNowoczesnegoObywatela/

http://wo24.pl/tag/uno/

Tagi