Kolekcja dla fanów Harry'ego Potter…

Sinsay znalazł sposób by koniec wak…

Polskie góry latem coraz bardziej a…

Ponad 70 proc. Polaków twierdzi, że…

50 milionów kilometrów przez 100 dn…

Po stu dniach największej w Polsce …

5 najlepszych muzycznych festiwali,…

Rytmiczne brzmienia, najlepsze woka…

Sztafeta Niepodległości - żołnierze…

Dwa 24-osobowe zespoły złożone z żo…

«
»

Olsztyn Dzień Praw Człowieka w UNO

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 8 grudnia 2017 do zorganizowania programu z okazji DNIA PRAW CZŁOWIEKA .

 

 

10 grudnia 1948 została podpisana „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niezwykle ważny akt prawny kodyfikujący wszystkie prawa człowieka. 20 listopada 1989 została przyjęta „Konwencja o Prawach Dziecka”. Ten dzień jest obchodzony jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Zdaniem Ministra Marka MICHALAKA, Rzecznika Praw Dziecka „Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski- inicjatora jej uchwalenia – w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle  mówić się będzie o prawach dziecka, przypominając, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać”. We wcześniejszym liście do UNO, Rzecznik Praw Dziecka  podkreślił, że w naszych programach „Młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję,  dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych „ 25 stycznia 1996 powstał kolejny ważny dokument” „Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dziecka”.

Ważne dla ochrony dokumenty to również:

-„Karta Powinności Człowieka” ,Gdańsk ,2000 r

-„Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej” z 7 grudnia 2000 r

– Encyklika Jana XXIII „Paceum in terris” z 1963

Wszystkie te akty prawne służą poszanowaniu praw człowieka, również tego małego człowieka – dziecka. Rzeczpospolita Polska ustanowiła instytucję RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH i RZECZNIKA PRAW DZIECKA, którzy stoją na straży tych praw. Ich niezwykle ważne kampanie społeczne służą podnoszeniu świadomości naszych praw , co służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego:

-Kampania „Równe traktowanie”;

-Kampania „Za starość naszą i waszą” ,przeciwdziałąjąca alienacji seniorów

-Kampania „Nie dla bicia”, o niestosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej jako „środka wychowawczego” przez dorosłych, ale i w konfliktach między dziećmi

– Kampania „Odwaga ratuje życie”, ucząca odawgi cywilnej w przeciwstawieniu się nieformalnym liderom, którzy wymuszają zachowania niezgodne z prawem czy tez niebezpieczne.

Rok 2016 ,UNESCO ogłosiło ROKIEM ARYSTOTELESA. Było to uhonorowaniem zasług tego wielkiego myśliciela. Jego „Metafizyka” została przyjęta przez islam (AVERROES), judaizm (MAMONIDES) i chrześcijaństwo (św. TOMASZ z Akwinu)! Mądrość tej filozofii połączyła trzy różne systemy religijne. Warto powrócić do metafizyki chociażby w wersji opracowanej przez św.Tomasza, który podkreślił istnienie bytu koniecznego-Boga i bytu przygodnego -człowieka. Skoro jest tylko jedna pierwsza przyczyna -jeden Bóg, niezależnie jakie mu imię nadaje, to wszyscy ludzie, niezależnie od koloru skóry, języka czy wyznania są Jego dziełem. Różnimy się wyłącznie tym co odróżnia jednostkę gatunku a osobą. W personalizmie TEILHARDA DE CHARDINA, osoba to człowiek dążący do doskonałości. Jak to ujął JEZUS z Nazaretu „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Personalizm Teilhardowski składa się z kilku etapów, pierwszy i najważniejszy dotyczy samodoskonalenia, drugi poprawy jakości swojego najbliższego otoczenia a kolejny większych struktur społecznych. Prof. Halina ROMANOWSKA-ŁAKOMY nazywa to „drogą do człowieczeństwa”. Prof. Tadeusz KOTARBIŃSKI uważał, że „rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność  rozkwita w pełni pod strażą rozumu (…) w wolności najcenniejsza jest jej świadomość. Większe dzieła powstają z zapału niż ze strachu, a przecież zapał ma w sobie ducha świadomej wolności”.

20 listopada , z okazji Dnia Praw Dziecka , Dzieci z olsztyńskich Przedszkoli :Nr 1, Nr 16 AWP,Nr 24, Nr 39, „Promyczek” i z Szkoły Podstawowej „Piątka” ,zademonstrowały wysoką znajomość swoich praw i obowiąków. Dowiodły tym ,że kampanie społeczne RPO, RPD, NBP, Ministerstwa Zdrowia, Polikliniki MSWiA i LOP dają wymierne korzyści intelektualne i moralne.

8 grudnia 2017 przeanalizujemy cele kampanii społecznych RPO, RPD i zapisy „Konstytucji RP”.

Programem tym rozpoczynamy nasze obchody

XXX-lecia RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

150-lecia urodzin Marii SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

Materiały do programu:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

http://www.rpo.gov.pl/pl/content/koalicja-infolinii-bezplatny-informator

http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akcja-ZA-STAROSC-NASZA-I-WASZA-rozmawiajmy-o-Konwencji-o-prawach-osob-starszych

http://deklaracjawarszawska.pl/

http://www.jakreagowac.pl/

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/odwaga-ratuje-zycie-nowa-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-dziecka

www.niedlabicia.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA radzi

http://www.nowaera.pl/o-nas/programy-edukacyjne/dzien-godnosci

 

inf. prasowa organizatora

Tagi