UNO w 27 Finale WOŚP w Olsztynie / …

   12 stycznia 2019 ,w gościnnych p…

Chudy Wawrzyniec 2019: nowa ekipa, …

Chudy Wawrzyniec – sierpniowy ultra…

Dzień NBP w Olsztynie - relacja / z…

15 stycznia 2019 r. z okazji roczni…

TriCity Trail 2019: rejestracja trw…

Start w Gdańsku, meta w Wejherowie.…

Junior Basket Club Olsztyn vs UKS T…

14 stycznia 2019 r. odbyło się derb…

«
»

Olsztyn Dzień Praw Człowieka w UNO

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 8 grudnia 2017 do zorganizowania programu z okazji DNIA PRAW CZŁOWIEKA .

 

 

10 grudnia 1948 została podpisana „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niezwykle ważny akt prawny kodyfikujący wszystkie prawa człowieka. 20 listopada 1989 została przyjęta „Konwencja o Prawach Dziecka”. Ten dzień jest obchodzony jako Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Zdaniem Ministra Marka MICHALAKA, Rzecznika Praw Dziecka „Ukonstytuowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka w 25 rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka miało przypomnieć o szczególnej roli Polski- inicjatora jej uchwalenia – w tworzeniu światowego systemu ochrony najmłodszych. Posłowie zgodzili się, że w polskim kalendarzu powinien znaleźć się dzień, podczas którego głośniej niż zwykle  mówić się będzie o prawach dziecka, przypominając, że są one niezbywalne i należy ich zawsze przestrzegać”. We wcześniejszym liście do UNO, Rzecznik Praw Dziecka  podkreślił, że w naszych programach „Młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję,  dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych „ 25 stycznia 1996 powstał kolejny ważny dokument” „Europejska Konwencja o Wykonywaniu Praw Dziecka”.

Ważne dla ochrony dokumenty to również:

-„Karta Powinności Człowieka” ,Gdańsk ,2000 r

-„Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej” z 7 grudnia 2000 r

– Encyklika Jana XXIII „Paceum in terris” z 1963

Wszystkie te akty prawne służą poszanowaniu praw człowieka, również tego małego człowieka – dziecka. Rzeczpospolita Polska ustanowiła instytucję RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH i RZECZNIKA PRAW DZIECKA, którzy stoją na straży tych praw. Ich niezwykle ważne kampanie społeczne służą podnoszeniu świadomości naszych praw , co służy budowaniu społeczeństwa obywatelskiego:

-Kampania „Równe traktowanie”;

-Kampania „Za starość naszą i waszą” ,przeciwdziałąjąca alienacji seniorów

-Kampania „Nie dla bicia”, o niestosowaniu przemocy fizycznej i psychicznej jako „środka wychowawczego” przez dorosłych, ale i w konfliktach między dziećmi

– Kampania „Odwaga ratuje życie”, ucząca odawgi cywilnej w przeciwstawieniu się nieformalnym liderom, którzy wymuszają zachowania niezgodne z prawem czy tez niebezpieczne.

Rok 2016 ,UNESCO ogłosiło ROKIEM ARYSTOTELESA. Było to uhonorowaniem zasług tego wielkiego myśliciela. Jego „Metafizyka” została przyjęta przez islam (AVERROES), judaizm (MAMONIDES) i chrześcijaństwo (św. TOMASZ z Akwinu)! Mądrość tej filozofii połączyła trzy różne systemy religijne. Warto powrócić do metafizyki chociażby w wersji opracowanej przez św.Tomasza, który podkreślił istnienie bytu koniecznego-Boga i bytu przygodnego -człowieka. Skoro jest tylko jedna pierwsza przyczyna -jeden Bóg, niezależnie jakie mu imię nadaje, to wszyscy ludzie, niezależnie od koloru skóry, języka czy wyznania są Jego dziełem. Różnimy się wyłącznie tym co odróżnia jednostkę gatunku a osobą. W personalizmie TEILHARDA DE CHARDINA, osoba to człowiek dążący do doskonałości. Jak to ujął JEZUS z Nazaretu „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Personalizm Teilhardowski składa się z kilku etapów, pierwszy i najważniejszy dotyczy samodoskonalenia, drugi poprawy jakości swojego najbliższego otoczenia a kolejny większych struktur społecznych. Prof. Halina ROMANOWSKA-ŁAKOMY nazywa to „drogą do człowieczeństwa”. Prof. Tadeusz KOTARBIŃSKI uważał, że „rozum w pełni rozkwita pod strażą wolności, wolność  rozkwita w pełni pod strażą rozumu (…) w wolności najcenniejsza jest jej świadomość. Większe dzieła powstają z zapału niż ze strachu, a przecież zapał ma w sobie ducha świadomej wolności”.

20 listopada , z okazji Dnia Praw Dziecka , Dzieci z olsztyńskich Przedszkoli :Nr 1, Nr 16 AWP,Nr 24, Nr 39, „Promyczek” i z Szkoły Podstawowej „Piątka” ,zademonstrowały wysoką znajomość swoich praw i obowiąków. Dowiodły tym ,że kampanie społeczne RPO, RPD, NBP, Ministerstwa Zdrowia, Polikliniki MSWiA i LOP dają wymierne korzyści intelektualne i moralne.

8 grudnia 2017 przeanalizujemy cele kampanii społecznych RPO, RPD i zapisy „Konstytucji RP”.

Programem tym rozpoczynamy nasze obchody

XXX-lecia RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

150-lecia urodzin Marii SKŁODOWSKIEJ-CURIE

 

Materiały do programu:

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/czym-jest-dyskryminacja

http://www.rpo.gov.pl/pl/content/koalicja-infolinii-bezplatny-informator

http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akcja-ZA-STAROSC-NASZA-I-WASZA-rozmawiajmy-o-Konwencji-o-prawach-osob-starszych

http://deklaracjawarszawska.pl/

http://www.jakreagowac.pl/

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/odwaga-ratuje-zycie-nowa-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-dziecka

www.niedlabicia.pl

RZECZNIK PRAW DZIECKA radzi

http://www.nowaera.pl/o-nas/programy-edukacyjne/dzien-godnosci

 

inf. prasowa organizatora

Tagi