CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden …

Niby w mieście, ale w naturze! B…

4. Cross Bielański

10 km biegu sztafetowego? To możli…

Ważne zwycięstwo Mai Włoszczowskiej…

Maja Włoszczowska nie miała sobie …

Europejski sukces olsztyńskich żegl…

Dwa złote i jeden srebrny medal dl…

Olsztyn: Kwesta na zabytkowe nakrop…

Tradycyjnie już podczas dnia Wszys…

«
»

Olsztyn: Dzień LOP, bezpieczne ferie!

21 stycznia , w gościnnych progach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zorganizowaliśmy program edukacyjny dedykowany Lidze Ochrony Przyrody na Warmii i Mazurach.

 

Zgodnie z filozofią Arystotelesowską „powinniśmy tak żyć aby bć godnymi naszej Ojczyzny”.Co to oznacza? Po zapoznaniu się z „Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej”, która jest najwyższym prawem dla każdego obywatela ,a zwłszcza z art 82 do 86 sprawa jest oczywista!. W opinii Ministra Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka „do budowy społeczności obywatelskiej potrzeba kreatywnych i przedsiębiorczych jednostek” .Jest to ważne stwierdzenie gdyż Polska jest członkiem Unii Europejskiej ,co wiąże się nie tylko z ogromnymi szansami ale również i ze zobowiązaniami.Niestety nadal jesteśmy poza strefą euro ,ponieważ nie spełniamy warunków konwergencji!!!!

Nasz program z okazji „Dnia LOP” tradycyjnie obejmował kilka bardzo ważnych tematów:

-„Jestem przyjacielem lasu” ,Pan Tadeusz Pampuch, Prezes Warmińko-Mazurskiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

i Pani Anna Bartoszewicz, Specjalista z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie

-„Zdrowa rodzina” ;program Pani Prof. Jadwigi Snarskiej, Kierownik Katedry Chirurgii Wydziału Nauk Medycznych

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a poprowadzony przez Panią Annę Tarnowską ,Prezydent IFMSA-Poland

-„Akademia Obrotu Bezgotówkowego” ;Pani Anna Karpiak-Olszewska, Specjalista z Okręgowego Oddziału

Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

W zajęciach wzięły udział Dzieci z Predzskola „Mali Odkrywcy”, ze Szkoły Podstawowej Nr 6 i Nr 13 oraz Młodzież z Gimnazjum Nr 11.

 

Minister Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka, trafnie zauważa, że dorastający młody człowiek poszukuje nie tylko życiowej ścieżki, ale także systemu wartości jakim będzie się kierował.Należy więc dołożyć wszelkich starań aby dorośli byli dla niego autorytetem”.Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela tworzą właśnie tacy ludzie, którzy są doskonałym wzorem do naśladowania (vide www.unoolsztyn.pl.tl/ o programie); ale nie tylko oni.Podkreślę tu ogromne znaczenie działań edukacyjnych młodych wykładowców: Studentów z IFMSA-Poland przy WNMed. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Korczaka ,oraz młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych, Gimnazjum Nr 11, II Liceum Ogólnokształcącego; którzy prowadzą bardzo wartościowe programy dla Przedszkolaków i dla Podstawówek!

18 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, pod Honorowym Patronatem Pana Mariana Podziewskiego, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego odbędzie się cykl wykładów z okazji 15-lecia RPD ,dla młodzieży pn „Mądrzy Rodzice”.Nazwa ta pochodzi z jednej z wielu kampanii edukacyjnych Marka Michalaka, z której jednoznacznie wynika, że cechą konstytutywną dobrego rodzica jest jego mądrość, czyli wiedza !

W 2015 będziemy zaangażowani w kilka niezwykle ważnych programów edukacyjnych:

 

„70-lecie Narodowego Banku Polskiego”

„90-lecie reform Władysława Grabskiego i powołania Banku Polskiego SA”

‚185-lecie polskiej bankowości centralnej”

„15-lecie Rzecznika Praw Dziecka”

„90-lecie Ligi Ochrony Przyrody na WiM”

Te piękne jubileusze będziemy realizować w programach:

-„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”               www.nbp.pl/euro

-„Nie daj się nabrać!”                                         www.zanim-podpiszesz.pl

-„Akademia Obrotu Bezgotówkowego”                http://wo24.pl/nbp-radzi-seniorom/

-„Europejski kodeks walki z rakiem”                   www.kodekswalkizrakiem.pl

 

Polecamy wartościową literaturę:

-Arystoteles „Polityka”

-Balcerowicz „Odkrywając wolność”

-Kołakowski „Etyka bez kodeksu”

-Kotarbiński „Traktat o dobrej robocie”

-Obłój „Strategia organizacji”

-Tischnet „Nieszczęsny dar wolności”

 

Zbigniew Majchrzak

więcej na www.unoolsztyn.pl.tl

W projektach realizowanych przez Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela przy współpracy NBP poruszany jest szereg tematów. Uczymy m.in. przedsiębiorczości, planowania domowego budżetu, przedstawiamy możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tłumaczymy na czym polega obrót bezgotówkowy i jakie płyną korzyści z używania kart płatniczych. Informujemy o tym, jak rozważnie korzystać z kredytów i innych instrumentów finansowych, zwracając uwagę zarówno na korzyści z nich płynące, jak i możliwe zagrożenia. W 2015 roku będziemy kontynuować kampanie edukacyjne:

-„Nie daj się nabrać!”

-„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”

-„Akademia Obrotu Bezgotówkowego”

Dnia 21.01 studenci z kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, zrzeszeni w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland przygotowali zajęcia skierowane dla dzieci i młodzieży. Ich celem była promocja zdrowego stylu życia. Najmłodsi słuchacze mieli okazję poznać podstawowe zachowania prozdrowotne poprzez wzięcie czynnego udziału w zaaranżowanej wizycie chorego misia u lekarza. Starsze dzieci zapoznały się z Europejskim Kodeksem Walki z Nowotworem poprzez zorganizowane zabawy. Studenci pokazali im także jakie mogą być skutki niestosowania się do omówionych zasad: pogorszenie jakości życia, spadek sprawności fizycznej i umysłowej ale także wiele chorób ( nie tylko nowotworowych).Celem tego programu edukacyjnego jest uświadomienie dzieci, iż należy dbać o siebie, nie tylko podczas choroby, ale także w zdrowiu. W końcu lepiej zapobiegać, niż leczyć!