Zobacz bursztyny świata w Gdańsku. …

Od 15 listopada 2018 r. do 30 wrześ…

Koncert Orkiestry Dętej w Krakowie

Akademia Muzyczna w Krakowie zapras…

Olsztyn: Powstaje koncepcja rewital…

Rozpoczęły się przygotowania do odn…

Premiera płyty Studio Listopad w am…

Już w piątek 16 listopada 2018 o go…

PKL na 100 - lecie odzyskania niepo…

Przepłynięcie stu kilometrów wpław,…

«
»

Olsztyn: Dzień Dziecka z Królem Maciusiem I 30,.05.2017

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają na program „DZIEŃ DZIECKA Z KRÓLEM MACIUSIEM I” 30 maja 2017 o godz. 9.30 w Parku Jakubowo (vis-a-vis Polikliniki MSWiA).

 

 

Współautorami są:

Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody

Rada Osiedla Wojska Polskiego w Olsztynie

Cosinus w Olsztynie

Ewa Letki

Rok 2012 ,z inicjatywy Ministra Marka MICHALAKA, Rzecznika Praw Dziecka , był „Rokiem Janusza KORCZAKA”, wielkiego humanisty, człowieka który stworzył pedagogikę dziecka opartą na fundamentalnej zasadzie „nie ma dzieci-sa ludzie”!Głęboka mądrość tego stwierdzenia powinna być podstawą relacji między dorosłymi i dziećmi.Janusz KORCZAK przedstawił to w pięknej i pouczającej książce „Król Maciuś I” . Na tej idei oparte są działania edukacyjne Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela wspierane przez naszych Przyjaciół (vide www.unoolsztyn.pl.tl/o programie), których niezwykle kampanie społeczne, uzupełniają się tworząc niezwykle wartościowy,  komplementarny program edukacyjny. To dzięki kampaniom społecznym naszych Przyjaciół osiągamy piękne efekty wychowawcze w procesie socjalizacji i internalizacji postaw dzieci i młodzieży.

W ocenie Prof. dr hab. Tadeusza IWIŃSKIEGO, UNO „to szalenie ważna i cenna inicjatywa, mająca na celu podniesienie wiedzy młodego pokolenia o Polsce i współczesnym świecie, będąca doskonałym uzupełnieniem edukacji szkolnej i akademickiej”. A zdaniem Pana Stanisława TROCIUKA, Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich UNO jest „ważnym ośrodkiem edukacyjnym kształtującym nowoczesne myślenie obywatelskie (…) W ten sposób wspólnie budujemy społeczeństwo obywatelskie, tworzymy lepszą przyszłość dla naszej Ojczyzny”. Pan Krzysztof SZERKUS, Terenowy Pełnomocnik Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku uważa , że UNO to inicjatywa „bardzo cenna i przydatna w kreowaniu solidarnego społeczeństwa obywateli”. Jak zauważa Minister Marek MICHALAK , Rzecznik Praw Dziecka , „Główną wartością tego projektu jest położenie nacisku na samodoskonalenie (…) młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję , dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych”, a Dr Adam BODNAR, Rzecznik Praw Obywatelskich podziękował nam za aktywność i postawę życiową i życzy nam „niesłabnącej inspiracji i wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań”.

W działaniach UNO odwołujemy się też do filozofii dialogu Martina BUBERA i Emmanuela LEVINASA, w której dialog jest rozumiany jako rozmowa „twarzą w twarz” stanowiąca ważny warunek rozwoju społecznego. Rozmowa umożliwiająca swobodne wyrażanie swoich opinii z zachowaniem szacunku dla drugiego uczestnika dialogu.

Przywołując myśl Korczaka , że „nie ma dzieci-są ludzie” oraz mądrą książkę o dziecku w świecie dorosłych , czyli „Króla Maciusia I” organizujemy nasz program z okazji Dnia Dziecka. Nasze Nowoczesne Dzieci wiedzą, że jest to święto dzieci , które na nie zasłużyły, czyli tych Dzieci które :

-DOBRZE SIĘ ZACHOWYWAŁY I ANGAŻOWAŁY SIĘ W DZIAŁANIA SWOJEGO PRZEDSZKOLA

-OKAZYWAŁY SZACUNEK SWOIM RODZICOM I WYCHOWAWCOM

-UCZESTNICZĄ W FINANSACH RODZINNYCH I POTRAFIĄ OSZCZĘDZAĆ

www.nbp.pl, www.poznaj.nbp.pl

-UCZYŁY BABCIĘ I DZIADKA ,JAK NIE DAĆ SIĘ NABRAĆ I JAK ZABEZPIECZYĆ SWOJE PIENIĄDZE

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/akcja-ZA-STAROSC-NASZA-I-WASZA-rozmawiajmy-o-Konwencji-o-prawach-osob-starszych

www.zanim-podpiszesz.pl

-SZANUJĄ INNYCH LUDZI

http://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie

-SĄ ODWAŻNE I REAGUJĄ GDY KOLEDZY MAJĄ NIEMĄDRE POMYSŁY, KTÓRE MOGĄ ZGRAŻAĆ ICH ŻYCIU

http://odwagaratujezycie.pl/

-SĄ PRZYJACIÓŁMI LASU JAKO ZŁOŻONEGO EKOSYSTEMU I TROSZCZĄ SIĘ O LAS I O JEGO MIESZKAŃCÓW

-DBAJĄ O ZDROWIE SWOJE I SWOJEJ RODZINY

http://poliklinika.net/dla-pacjenta/profilaktyka/

Więcej na www.unoolsztyn.pl.tl/wazne informacje

 

Zbigniew Majchrzak

Tagi