Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

Kultura biegania z muzyką w tle. Ul…

Zapach jesieni unosi się już w pow…

Olsztyn: Dzień Przedszkolaka z Komb…

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela…

Różnice i podobieństwa. Uniwersalne…

Dojazd na rowerze do pracy, a takż…

«
»

Olsztyn: Debata z okazji 15-lecia Rzecznika Praw Dziecka

18 lutego w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, pod Honorowym Patronatem Pana Mariana PODZIEWSKIEGO,Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zorganizowali debatę z okazji 15-lecia Rzecznika Praw Dziecka.

 

  Współautorami byli:

Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Wyzszej Szkoły Pedagogicznej im. J.Korczaka

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

Okręg Warmińsko-Mazurski Ligi Ochrony Przyrody

a wzięła w niej udział Młodzież z:

Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie

II Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie

Gimnazjum Nr 11 w Olsztynie

Z tej okazji Minister Marek MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka przesłał nam list ,w którym czytamy:

„Ustawa nakłada na Rzecznika Praw Dziecka bardzo ważny obowiązek :stoi on na straży praw dziecka ,określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej , powstałej z polskiej inicjatywy Konwencji o Prawach Dziecka i w innych przepisach prawa , z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.”

 Natomiast we wcześniejszym liście z dnia 22 sierpnia czytamy:

„Dorastający młody człowiek poszukuje nie tylko życiowej ścieżki, ale także systemu wrtości jakim będzie się kierował, należy więc dołożyć starań , aby dorośli byli dla niego autorytetem”.W UNO młodzi ludzie spotykają wyłącznie ludzi którzy są dla nich autorytetami (vide www.unoolsztyn.pl.tl/o programie).Ale nie tylko ci ludzie z intelektualnego i moralnego Olimpu ale również młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych, II Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 11 oraz studenci IFMSA-Poland przy Wydziale Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej Korczaka i Olsztyńskiej Szkoły Wyzszej prowadząc wartościowe programy edukacyjne dla dzieci ze Szkół Podstawowych : Nr 5 ,Nr 6 i Nr 13 oraz z Przedszkoli :Nr 1, Nr 19, Nr 39, Nr 24, „Promyczek” i „Mali Odkrywcy” ,są autorytetami dla dych dzieci a sami uczą się ważnych społecznie ról.

Jest to zgodne z filozofią Pana Władysława KOSINIAKA-KAMYSZA, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, ujętej w 1 Priorytecie „Kreatywnośći aktywność obywateli przez wzmocnienie społecznego uznania dla kompetencji zdobytych w uczeniu się innym niż formalne oraz w działalności społecznej”(FIO 2014-2020), tak „aby Polska za którą wezmą niebawem odpowiedzialność ..(była krajem) z którego możemy być dumni” (z listu Pana W. Kosiniaka-Kamysza do UNO z 24.03.2014)

W ocenie Pana Prof. dr hab. Tadeusza IWIŃSKIEGO, Posła Ziemi Warmińsko-Mazurskiej , UNO „to szalenie ważna inicjatywa ,  mająca na celu podniesienie wiedzy młodego pokolenia o Polsce i współczesnym świecie”.

Pan Marian PODZIEWSKI, Wojewoda Warmińsko-Mazurski ,wysoko ceniąc nasze działania edukacyjne ,zaszczycił debatę Honorowym Patronatem oraz użyczeniem reprezentacyjnej sali w Urzędzie Wojewódzkim, czyli w najważnieszym gmachu województwa .

Zbigniew Majchrzak

 

Współczesny świat goni do przodu, wiele osób nie wyobraża sobie już życia bez technologicznych udogodnień takich jak komputer, telefon komórkowy, czy możliwość korzystania z Internetu. Uważamy również, że konto w banku to też wymóg czasów.  Ale rozwój technologiczny nie jest powodem dla, którego chcielibyśmy przekonywać społeczeństwo do zakładania kont bankowych oraz dokonywania płatności bezgotówkowo. Najważniejszy powód to bezpieczeństwo i wygoda. Trzymanie pieniędzy w domu jest nie tylko nieopłacalne, ale również bardzo niebezpieczne. Niestety w dzisiejszym świecie wykluczenie finansowe może również przełożyć się na wykluczenie społeczne, a temu chcielibyśmy zapobiec.  Celem projektu NBP jest: przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu, walka ze stereotypami bankowymi, edukacja w zakresie usług bankowych oraz promowanie nowych technologii w bankowości.

Chciałabym podkreślić, że Narodowy Bank Polski nie prowadzi działalności komercyjnej – w naszym banku nie można założyć konta, a naszym celem nie jest promocja jakiegokolwiek banku działającego w Polsce. NBP jest bankiem centralnym państwa do jego zadań należy również prowadzenie działań edukacyjnych społeczeństwa. Chcemy zwiększać świadomość społeczeństwa w podejmowaniu przemyślanych decyzji dotyczących ich finansów oraz pokazać, że świat bankowy nie jest taki straszny.

22222

 

Młodzież Zespołu Szkół Mechaniczno – Energetycznych w Olsztynie dzięki współpracy z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela uczestniczy w obchodach 15 – lecia Rzecznika Praw Dziecka. Było to ciekawe wydarzenie, podczas którego uczniowie ZSM-E  wysłuchali zajmujących wykładów dotyczących m. in. : profilaktyki zażywania substancji psychoaktywnych, Korczakowskiego dziedzictwa, gospodarki leśnej na terenach Warmii i Mazur oraz zagrożeń wynikających z korzystania z usług niesprawdzonych firm pożyczkowych.
Współpraca z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela  przynosi uczniom ZSM-E ogromne korzyści. Uczestnicząc w programach edukacyjnych wdrażanych przez UNO, pozyskują oni funkcjonalną wiedzę, która ułatwi im w przyszłości odnalezienie się na rynku pracy, rozwijają się intelektualnie i moralnie. UNO współpracuje z wieloma instytucjami, z nowoczesnymi nauczycielami i wykładowcami. Mogą stać się oni wzorami do naśladowania dla młodych, którzy na etapie szkoły ponadgimnazjalnej poszukują własnej drogi życiowej.
Uczniowie ZSM-E mają świadomość tego, że po szkole podejmą pracę w wybranym przez siebie zawodzie, założą rodziny, będą wychowywać  swoje dzieci i chcą robić to w sposób dojrzały, odpowiedzialny, ze świadomością tego, że mają wpływ na kształt swojej ojczyzny, społeczeństwa, w którym żyją. Z tego właśnie powodu Zespól Szkól Mechaniczno – Energetycznych, dbając o wszechstronny rozwój swoich uczniów i ich przyszłość,  angażuje się w programy dla młodzieży organizowane przez Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela
Agnieszka WIRCHANOWICZ
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie

Uczniowie z Gimnazjum nr 11 w Olsztynie zawsze chętnie biorą udział w ciekawych dla ich rozwoju przedsięwzięciach. Są to korzystne warsztaty edukacyjne, które ułatwiają podejmowanie decyzji w tak trudnym dla nich momencie życiowym. Mają możliwość integracji ze środowiskiem naukowym, gdzie na co dzień nie zastanawiają się chociażby nad tym jak wygląda praca np. Narodowego Banku Polskiego. Poznają strategię walki o ochronę przyrody (Liga Ochrony Przyrody), która zmienia ich poglądy na „zielony świat”.

Udział młodzieży w spotkaniu „Nowocześni Rodzice” zapoczątkował chęć angażowania w kolejne programy edukacyjne. Z bezpośrednich rozmów z nimi wynika, że jest to dla nich coś innego czym na co dzień się zajmują. Poprzez udział w tego typu programach pogłębiają swoją wiedzę – a o to przecież chodzi w edukacji.

Opracowanie: Bogumiła Góralewska – pedagog Gimnazjum nr 11 w Olsztynie

 

Czym jest UNO ? Jakie daje korzyści jego uczestnikom i dlaczego II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie włączyło się do współpracy ?
UNO – Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela swoją działalność zapoczątkowuje na rok 2007. Program ten ma na celu kształtowanie młodego obywatela ambitnego oraz przedsiębiorczego , doskonalącego się moralnie jak i intelektualnie. Brzmi interesująco, niemniej jednak o co tak właściwie chodzi ? Jakie korzyści płynął z udziału w owym programie ?

Odpowiedź wcale nie jest taka skomplikowana za jaką może uchodzić  Uczestnicy projektów organizowanych przez UNO czerpią nie tylko wiedzę praktyczną, ale również świetnie się bawią. W ramach programu mają okazję poznać wielu szanowanych ludzi, a przede wszystkim uczyć się. Owszem, nauka nie dla każdego kojarzy się dobrze, jednakże tutaj współautorzy projektów, m.in. II Liceum Ogólnokształcące im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie, starają się trafić do młodych umysłów w sposób najlepiej im znany. Poprzez zabawę. Nauka przez zabawę… wspaniała myśl. Dzieciaki pochłaniają nowe informacje. Już od najmłodszych lat uczą się jak rozważnie kierować swoim życiem, być osobą przedsiębiorczą i jak dbać o bezpieczeństwo środowiska, a także własnych finansów. Ponadto mogą spojrzeć na otaczający ich świat z innej perspektywy, aniżeli przez pryzmat beztroskiego dzieciństwa. Tym sposobem zaszczepiana w nich jest pewna idea, idea jak być wykwalifikowanym kowalem własnego losu oraz jak troszczyć się o dobro własne, jak i innych ludzi oraz otoczenia, jak odnaleźć się w „wielkim” świecie przepełnionym mnóstwem technologii i problemów dnia codziennego.

II olsztyńskie LO aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Nowoczesnego Obywatela. Uczniowie także chcą wpajać wiedzę swoim młodszym kolegom, uczestniczyć w ich rozwoju intelektualnym i moralnym, lecz też dawać im radość, radość teraz jak i w przyszłości, kiedy to będą mogli przełożyć zdobytą dotychczas wiedzę w praktykę oraz przekazać ją innym pokoleniom, bezpiecznie egzystować i poruszać się „wśród tłumów”. Oprócz tego II LO ma okazję, aby wykazać się kreatywnością i oryginalnością lecz także samemu posiąść przydatna naukę.

Ostatnio przygotowywaliśmy się do AOB – Akademii Obrotu Bezgotówkowego, kampanii edukacyjnej Narodowego Banku Polskiego, której celem jest poprawa bezpieczeństw finansów każdego obywatela, a zwłaszcza seniorów. Trzeba przyznań, iż my również miło spędziliśmy czas wystawiając scenki, rozmawiając z przedszkolakami oraz śpiewając z nimi „przedsiębiorczą” piosenkę 😉 Niemniej jednak największą radość sprawiał widok tych radosnych, ale też zaciekawionych twarzyczek. Innym zaś razem mogliśmy poznać ludzi naprawdę godnych szacunku. Mówię tu o weteranach II wojny światowej, z którymi spotkaliśmy się pod pomnikiem poświęconym Bohaterom Walki o Wyzwolenie Narodowe i Społeczne Warmii i Mazur. W tamtym momencie zrozumieliśmy jaką wartość ma życie, każda chwila spędzona w gronie rodziny i przyjaciół, w zdrowiu i szczęściu. II LO stawia przede wszystkim na rozwój, na satysfakcjonującą przyszłość swoich studentów. Natomiast udział w programie UNO daje tę możliwość, jest kolejnym kroczkiem w przód. Jesteśmy głodni wyzwań, zatem zmierzamy w celu doświadczania nowego, tym samym bardziej otwieramy się na świat, co uważam za ogromny plus.

Julia Chotkiewicz,
uczennica kl. IA, II LO w Olsztynie

„Substancje psychoaktywne – konsekwencje zdrowotne ich zażywania”. Przekonywała młodzież aby unikali tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych w tym tzw. ”dopalaczy”, ponieważ zażywanie ich wpływa na pogorszenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego, zwiększając ryzyko wystąpienia wielu groźnych chorób również uzależnienia. Celem wykładu było także uświadomienie przyszłym „Nowoczesnym Rodzicom”, że podejmowane pochopnie i nieodpowiedzialnie decyzje życiowe przez dorosłych mają również często wpływ na zdrowie i życie ich dzieci.

Grażyna DZIUBANII, Kierownik Sekcjii Promocji Zdrowia
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie

 

W 2015 będziemy zaangażowani w bardzo ważne programy edukacyjne:

-„70-lecie Narodowego Banku Polskiego”

-„90-lecie reform Władysława Grabskiego i powołania Banku Polskiego SA”

-‚185-lecie polskiej bankowości centralnej”

-„15-lecie Rzecznika Praw Dziecka”

Te piękne jubileusze będziemy realizować w programach:

-„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”               www.nbp.pl/euro

-„Nie daj się nabrać!”                                         www.zanim-podpiszesz.pl

-„Akademia Obrotu Bezgotówkowego”                http://wo24.pl/nbp-radzi-seniorom/

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/adf/adf.html

-„Europejski kodeks walki z rakiem”                   www.kodekswalkizrakiem.pl

Polecamy wartościową literaturę:

-Arystoteles „Polityka”

-Balcerowicz „Odkrywając wolność”

-Kołakowski „Etyka bez kodeksu”

-Kotarbiński „Traktat o dobrej robocie”

-Obłój „Strategia organizacji”

-Tischnet „Nieszczęsny dar wolności”

więcej na www.unoolsztyn.pl.tl

„W projektach realizowanych przez Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela przy współpracy NBP poruszany jest szereg tematów. Uczymy m.in. przedsiębiorczości, planowania domowego budżetu, przedstawiamy możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tłumaczymy na czym polega obrót bezgotówkowy i jakie płyną korzyści z używania kart płatniczych. Informujemy o tym, jak rozważnie korzystać z kredytów i innych instrumentów finansowych, zwracając uwagę zarówno na korzyści z nich płynące, jak i możliwe zagrożenia. W 2015 roku będziemy kontynuować kampanie edukacyjne:

-„Nie daj się nabrać!”

-„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”

-„Akademia Obrotu Bezgotówkowego”

Anna KARPIAK-OLSZEWSKA, Specjalista

Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

http://wo24.pl/uno-otworzyl-ii-etap-akademii-obrotu-bezgotowkowego/

http://wo24.pl/noworoczne-spotkanie-z-piotrem-grzymowiczem/

http://wo24.pl/uno-w-23-finale-wosp/

http://wo24.pl/olsztyn-dzien-lop-bezpieczne-ferie/

Zbigniew Majchrzak

więcej informacji na www.unoolsztyn.pl.tl