CITY TRAIL: przełajowa piątka na me…

Siódma edycja cyklu biegów przełaj…

23.PIKNIK NAUKOWY POD HASŁEM „MY I …

11 maja br. na PGE Narodowym odbęd…

Międzynarodowy projekt "Pomiędzy na…

W dniach 24.04 – 03.05.2019 młodz…

Popraw zdrowie na rowerze

Nie jest tajemnicą, że regularna j…

Olsztyn: Dzień Zwycięstwa z Kombata…

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatel…

«
»

Olsztyn: Arystotelesowski rajd edukacyjny „Dobra robota z Kotarbińskim”

15 października o godz. 9.30 Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zaprasza na Arystotelesowski rajd edukacyjny „Dobra robota z Kotarbińskim”. Zaczynamy spod pomnika z orłami w Jakubowie (vis-a-vis Polikliniki.

 

Profesor Tadeusz KOTARBIŃSKI, jest ojcem prakseologii i wielu mądrych książek ,m.in. fantastycznego dzieła „Traktat o dobrej robocie”.Prakseologia , z greckiego to czyn, działanie i nauka.Termin ten w 1882 wprowadził Bourdeau.Jednak twórcą prakseologii jako dyscypliny naukowej o sprawnym działaniu był Kotarbiński („Szkice praktyczne” 1913 ;”Traktat o dobrej robocie” 1955) .Wg. kotarbińskiego prakseologia „poszukuje najszerszych uogólnień  wszelkich „form świadomego i celowego działania „z punktu widzenia jego sprawności .(Lech Zdybel)

Nowoczesny Obywatel to ambitna i przedsiębiorcza osoba ,która doskonali się moralnie i intelektualnie.Podkreślam tu Teilhardowskie rozróżnienie między indywiduum a persona.Jesteśmy nowoczesnymi obywatelami RP dzięki trosce wyjątkowych ludzi (vide www.unoolsztyn.pl.tl/o programie), pod których kierunkiem bierzemy udział w niezwykle ważnych programach edukacyjnych:

-„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”

www.nbp.pl/euro

-„Oszczędzanie się opłaca”

http://www.nbp.pl/adf/adf_edu_abc_finansow_osobistych.pdf

-„Nie daj się nabrać-sprawdż zanim podpiszesz!”

www.zanim-podpiszesz.pl

-„Akademia obrotu bezgotówkowego”

http://wo24.pl/nbp-radzi-seniorom-2/

-„Europejski kodeks walki z rakiem”

www.kodekswalkizrakiem.pl

-„Jak reagować?”

http://wo24.pl/rzecznik-praw-dziecka-radzi/

W 2015 wszystkie nasze programy są dedykowane naszym Przyjaciołom z okazji :

-70-lecia Narodowego Banku Polskiego

-185-lecia polskiej bankowości centralnej

-15-lecia Rzecznika Praw Dziecka

-70-lecia Polikliniki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Olsztynie

-18-lecia Olsztyńskiej Szkoły Wyższej

a najlepszym sposobem okazania szacunku naszym Jubilatom jest korzystanie z ich mądrych rad , dzięki którym nzsze działania będą świadome i celowe!, czyli zgodne z prakseologią Kotarbińskiego.Obowiązek wykonywania wyłączie dobrej roboty jednoznacznie wynika z zapisu art. 82 Konstytucji RP.Dla dzieci i młodzieży z z UNO jest to oczywiste; Uczelniia/Szkoła/Przedszkole to ich miejsce pracy i swoją pracę wykonują dobrze ponieważ troszczą się w ten sposób o DOBRO WSPÓLNE ,czyli o naszą Ojczyznę.

Syosujemy się też do mądrej rady Arystotelesa :”nie tym się chal,że masz sławną ojczyznę ,ale staraj się tak żyć żeby być jej godnym”.

Więcej na www.unoolsztyn.pl.tl 

 

Zbigniew Majchrzak

dodano: 12-10-2015rajd edukacyjny