Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

Kultura biegania z muzyką w tle. Ul…

Zapach jesieni unosi się już w pow…

Olsztyn: Dzień Przedszkolaka z Komb…

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela…

Różnice i podobieństwa. Uniwersalne…

Dojazd na rowerze do pracy, a takż…

«
»

Olsztyn: 70-lecie Narodowego Banku Polskiego

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają 22 kwietnia o 9.30 do Szkoły Podstawowej Nr 6 na program z okazji 70-lecia Narodowego Banku Polskiego pt „Planuję swoją przyszłość!”

 

Pan Bronisław KOMOROWSKI, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej uznał Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela za przykład Dobrej Praktyki

http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska/witryna-obywatelska/projekt,146.html

co jest dla nas ogromnym zaszczytem.Zasłużyliśmy na ten tytuł i na zamiszczenie na stronie internetowej Prezydenta RP ,ponieważ nasze działania edukacyjne są bezwzględnie podporządkowane trosce o DOBRO WSPÓLNE (Art 82 Konstytucji RP), którym jest RZECZPOSPOLITA POLSKA (Art 1 Kostytucji RP), czyli na takim życiu ,dzięki któremu jesteśmy godni naszej Ojczyzny (ARYSTOTELES).Misją UNO jest kreowanie ambitnej i przedsiębiorczej osoby, która doskonali się moralnie i intelektualnie.Jej spełnienie zapewniazaangażowanie wyjątkowych ludzi (videwww.unoolsztyn.pl.tl/o programie).Ich wiedza i autorytet etyczny dają maksimum korzyści uczestnikom naszych programów, ponieważ „dorastający młody człowiek poszukuje nie tylko życiowej ścieżki, ale także systemu wartości jakim będzie się kierował” (Marek MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka)

Pan Bronisław KOMOROWSKI, Prezydent RP ,zachęcając do dialogu o Polsce podkreśla znaczenie zgody jako podstawy konstruktywnych relacji społecznych.Podobnie uważa Pan Krzysztof WIĘCKIEWICZ, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS :

„Ducha społeczeństwa obywatelskiego opartego na dialogu , najpełniej oddaje proces konsultacji , w toku którego strony, w poszanowaniu wzajemnych przekonań, mają możliwość wyrażenia własnych opinii i poglądów w celu osiągnięcia porozumienia najpełniej realizującego ideę DOBRA WSPÓLNEGO.(…) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej hołduje kodeksowi konsultacji jako swego rodzaju drogowskazu prowadzącego do pełnej realizacji idei dialogu a poprzez to rozwoju SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO” .

Art 31 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej nakłada obowiązek szanowania wolności i praw innych ludzi ,a w art 30 ,podkreśla znaczenie przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka .W logo UNO jest Arystoteles ,ponieważ jego metafizyka i koncepcja eudajmonii są podstawą naszej działalności.Warto pamiętać, że Arytotelesowska metafizyka była zaakceptowana przez islam, judaizm i chrześcijaństwo!

Władysław GRABSKI ,autor reform stabilizujących ekonomicznie II Rzeczpospolitą Polską i założyciel Banku Polskiego SA (którego piękne tradycje kontynuuje NARODOWY BANK POLSKI) ,uważał, że „Polskę należy budować od dołu „, a Dr Janusz KORCZAK uważał, że „nie ma dzieci- są ludzie!”.Zgodnie z tymi niezwykle mądrymi stwierdzeniami kontynuujemy cykl programów o planowaniu swojej przyszłości ,ten jest adresowany do Przedszkolaków!, ponieważ jak podkreślił Prof. Tadeusz SZTUCKI:

„Każdy musi być kowalem własnego losu, tworzyć siebie samego i oczekiwać wszystkiego przede wszystkim od siebie.Cechą aktywnych osobowości jest dominująca potrzeba tworzenia (…) rywalizacji i rozwoju, samorealizacji, uznania i odnoszenia sukcesów”.

Bardzo ważnym elemenem misji UNO jest ambicja.Zdaniem O.Prof. Józefa Marii BOCHEŃSKIEGO

,ambicja „to cnota ,czyli stała dyspozycja duchowa ,dzięki której posiadający ją stawia sobie wielkie cele i umie do nich konsekwentnie dążyć(…)każdy z nas ma odpowiedzialność za samego siebie i wolą Boską jest , aby ze siebie zrobił coś możliwie godnego obrazu Bożego, jakim powinien być , a jakim niestety nieraz jest bardzo mało”

 

W tym roku jesteśmy zaangażowani w niewykle ważne kampanie edukacyjne

 

‚EURO, JEDNA WALUTA DLA JEDNEJ EUROPY”

www.nbp.pl

‚NIE DAJ SIĘ NABRAĆ-SPRAWDŻ ZANIM PODPISZESZ!”

www.zanim-podpiszesz.pl

‚AKADEMIA OBROTU BEZGOTÓWKOWEGO’

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/adf/adf.html

http://wo24.pl/nbp-radzi-seniorom/

‚EUROPEJDKI KODEKS WALKI Z RAKIEM’

www.kodekswalkizrakiem.pl

 

 a realizujemy je z okazji:

-185-LECIA POLSKIEJ BANKOWOŚCI CENTRALNEJ

-90-LECIA BANKU POLSKIEGO SA I REFORM GRABSKIEGO

-70-LECIA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

-15-LECIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

 

Węcej informacji na www.unoolsztyn.pl.tl

Zbigniew Majchrzak