Tomasz Osmulski i Monika Kaczmarek …

W minioną niedzielę po raz siódmy …

City Trail: Biegiem przez jesień i …

Już ponad sto osób jest na liście …

Akademia „Pro bono” w WSPiA Rzeszow…

Pomoc w zarządzaniu, prowadzeniu a…

Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

«
»

Olsztyn: 100-lecie złotego – Antoni Roszkowski

W piękny dzień ósmego czerwca 2019 roku odbył się zgodnie z programem Rajd Rodzinny do Lasu Miejskiego z cyklu „Jestem przyjacielem lasu „ – tym razem z hasłem – księdza Antoniego Roszkowskiego (1894-1939) celem przypomnienia i uczczenia tego wybitnego Polaka, szczególnie zasłużonego ekonomisty z tego okresu międzywojennego. Okresu, kiedy w teorii i praktyce odbudowywano nasz kraj. Jednym z wybitnych twórców tej tak skutecznej odbudowy był ks. Antoni Roszkowski to: 

Polski naukowiec, społecznik, ksiądz katolicki, profesor Akademii Handlowej i docent Uniwersytetu w Poznaniu. Zginął 6 września 1939 r. w pobliżu Babska w czasie niemieckiego nalotu na szosie z Łodzi do Warszawy. Reprezentował kierunek katolicki w nauce ekonomii.Był proboszczem i dziekanem w Zgierzu, kanonikiem katedry łódzkiej. Łączył funkcję kapłana i ekonomisty. Wykładał w seminarium diecezjalnym w Łodzi, prowadził zajęcia dydaktyczne w Wolnej Wszechnicy Polskiej w Łodzi oraz na uczelniach poznańskich. 

Jego działalność naukowa dotyczyła m.in. koncepcji ekonomicznych Augusta Cieszkowskiego i teorii korporacyjnych. Jako uczeń Edwarda Taylora starał się połączyć ekonomię neoklasyczną z etyką katolicką. Dostrzegał w korporacjonizmie skupienie sił narodu dla osiągnięcia największej produktywności, co miało zapewnić możliwość działania kapitałowi, a robotnikom ich prawa. Uważał, że wszyscy powinni kierować się na osiągnięcie wspólnego celu i dobra powszechnego, a poszczególne stany i grupy zawodowe powinny nie tylko dobrze wykonywać swą pracę, ale i mieć na względzie dobro publiczne, jako cel najwyższy. Z drugiej strony krytykował w korporacjonizmie zbyt dużą rolę państwa, centralizację i przerost biurokracji.

Podczas Rajdu dyskusja dotyczyła również tematu oszczędzania, 100 lecia naszego złotego, i o tym, co robiNarodowy Bank Polski . Najważniejszą jednak sprawą najmłodszych Rajdowiczów było posadzenie dębów tych z inicjatywy Pana Prezydenta celem uczenia pamięci Śp ks. Antoniego Roszkowskiego, jak i przez kolejną grupę Rajdowiczów uczczenia 95 rocznicy powołania przedsiębiorstwa „Lasy Państwowe”. Wspominano, że za początek procesu ukształtowania formy i statusu organizacyjnego „Lasy Państwowe” uznaje się uchwałę rządu Władysława Grabskiego z 26 czerwca 1924 roku. Konsekwencją tej uchwały było rozporządzenie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego o powstaniu przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, które zostało wydane dwa dni później.  Stanisław Janicki ówczesny minister rolnictwa i dóbr państwowych informując o powołaniu przedsiębiorstwa Lasy Państwowe między innymi stwierdził „Stanowi ono wielki majątek narodowy, którego eksploatacja może się odbywać jedynie przy uwzględnieniu interesu publicznego, nierozerwalnie związanego z istnieniem lasu, jako dobra przyszłych pokoleń narodu”. Powołanie już wtedy przedsiębiorstwa Lasy Państwowe było zgodne z głoszonymi zasadami ekonomii przez Śp. Ks. Antoniego Roszkowskiego. Sadząc dęby (z bryłką ze szkółki kontenerowej Nadleśnictwa Wichrowo) dyskutowano z dziećmi, jaki będzie świat, kiedy wyrosną z nich duże drzewa np. za 100 czy 200 a może nawet 300 i więcej lat. Sadzący podlewając je po posadzeniu obiecali, że będą dbali o sadzone drzewka, aby rosły tak długo jak te najstarsze w Lesie Miejskim.  Nich rosną razem z nami nie tylko dla nas i tych, co będą po nas, ale i pięknych sójek czy uwielbiających żołędzie dzików. 


                     Tadeusz Pampuch, 
Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

foto: mat. przesłane przez organizatorów (wszystkie)