Olsztyn: Urodzinowy ,,Bieg na 6 łap…

PSYjaciele i KOTedzy, 24 lutego 2…

III Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12…

III Mistrzostwa Szczytna w Biegu…

Smak zdrowia - Witamina E - witamin…

Smak zdrowia - Witamina E - witami…

Olsztyn: „100-lecie złotego; oszczę…

  Uniwersytet Nowoczesnego Obywat…

Olsztyn: XXXV KAZIUKI-WILNIUKI: GWA…

Zapraszamy na kolejną podróż po dz…

«
»

Noworoczne spotkanie z Piotrem Grzymowiczem

8 stycznia 2015 w olsztyńskim ratuszu odbyło się noworoczne spotkanie Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela z Panem Dr Piotrem Grzymowiczem, Prezydentem Olsztyna.
W liście do UNO Pan Piotr Grzymowicz oceniając nasze działania uważa, że „idea (…)kreowania nowoczesnego obywatela, czyli przedsiębiorczego, rozumiejącego zasady funkcjonowania rynku i zainteresowanego skutecznym poruszaniem się na nim- jest ze wszech miar godna poparcia(…).Rozbudzenie w człowieku ambicji bycia lepszym i mądrzejszym, mającym coraz lepsze relacje z otoczeniem, chcącym współpracować z lokalnym samorządem, jak też z instytucjami rządowymi dla dobra jego miejscowości ,to
wielkie zadanie (…).Młodzi ludzieotrzymują wiedzę ,ukierunkowującą ich na przyszłość oraz wsparcie w w kierowaniu swoim rozwojem osobistym i społecznym.To Państwa praca, przykład i zaangażowanie kształtują ich osobowości oraz mają wpływ na ich postawy obywatelskie”.
W naszym spotkaniu uczestniczyli :
-Kombatanci Rzeczypospolitej Polskiej
-Przyjaciele z :
Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Ligi Ochrony
Studenci Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Studenci IFMSA-Poland przy WNM UWM
Studenci z Olsztyńskiej Szkoły Wyższej
Studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej im Korczaka
Młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych
Młodzież z II Liceum Ogólnokształcącego
Młodzież z Gimnazjum Nr 11
Młodzież z Zespołu Szkół Samochodowych

Podkreślę tu ogromne znaczenie udziału Młodzieży i Studentów w roli wykładowców.Dzięki tej fantastycznej młodzieży możemy realizować wartościowe programy edukacyjne.W tym roku będziemy kontynuować kampanie edukacyjne Narodowego Banku Polskiego:
-„Euro jedna waluta dla jednej Europy” wwww.nbp.pl/euro
-„Nie daj się nabrać!” www.zanim-podpiszesz.pl
-„Akademia Obrotu Bezgotówkowego”
-„90-lecie reform Włsdysława Grabskiego”
oraz otwieramy dwie nowe:
-„Mądrzy Rodzice; 15-lecie Rzecznika Praw Dziecka”
(oficjalnie otwieramy 18 lutego cyklem wykładów akademickich dla młodzieży i studentów)
-„Europejski kodeks walki z rakiem”
Wspólnie z Wydziałem Nauk Medycznych UWM i Polikliniką Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

A nagrodzone zostały dzieci z Przedszkola Nr 1
Przedszkola Nr 39
Przedszkola „Promyczek”
Szkoły Podstawowej Nr 6
Nagrody ufudowali:
-Pan Minister Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka
-Pan Andrzej Kowalczyk, Dyrektor Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie
-Pan Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna
-Pan Tadeusz Pampuch, Prezes Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
-Rada Osiedla „Wojska Polskiego” w Olsztynie
Zdaniem Pani Anny Karpiak-Olszewskiej, Specjalisty z Okręgowego Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie:
„W ramach działalności edukacyjnej Narodowy Bank Polski opracowuje i
realizuje szereg działań, których celem jest przybliżenie społeczeństwu
nie tylko zasad funkcjonowania i roli banku centralnego, ale też przekazanie
szeroko rozumianej wiedzy ekonomicznej. Poprzez media, szkolenia, publikacje,
konkursy, NBP podejmuje działania służące upowszechnieniu tematyki
ekonomicznej, zrozumieniu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, promocji
przedsiębiorczości.

W projektach realizowanych przez Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela przy
współpracy NBP poruszany jest szereg tematów. Uczymy m.in.
przedsiębiorczości, planowania domowego budżetu, przedstawiamy możliwości
prowadzenia własnej działalności gospodarczej, tłumaczymy na czym polega
obrót bezgotówkowy i jakie płyną korzyści z używania kart płatniczych.
Informujemy o tym, jak rozważnie korzystać z kredytów i innych
instrumentów finansowych, zwracając uwagę zarówno na korzyści z nich
płynące, jak i możliwe zagrożenia.”
Pięknego podsumowania dokonał Pan Kpt. Stanisław Tomczyk, Kombatant RP” widząc mądre i szczęśliwe dzieci mamy poczucie wielkiej satsakcji z tego, że nasze trudy i krew poległych za wolną Polskę kolegów ,nie została przelana nadaremnie”
Zbigniew Majchrzak

Tagi