Szczytno: Bieg Towarzyski „Mila Pre…

Zapraszamy do oglądania zdjęć z B…

"Dywicka 5" bieg i marsz Nordic Wal…

Piękne medale już są, a pod linki…

Dni Kultury Niemieckiej w Olsztynie

W związku z obchodami 20-lecia pa…

Kraków: Mistrzowski recital organow…

Fundacja Promocji Kultury i Sztuk…

Olsztyn: Festyn Magiczne Jakubowo

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźl…

«
»

Nie wypalaj traw!

Liga Ochrony Przyrody Okręg Warmińsko – Mazurski i Uniwersytet nowoczesnego Obywatela zapraszają do udziału w kampanii społecznej Nie – Wypalaniu Traw .

 

Serdecznie zapraszamy do przeprowadzenia pogadanek z dziećmi i młodzieżą nt wypalania traw i o rozpropagowanie wniosków wszystkim znajomym. Zachęcamy do realizowania tej kampanii z Leśnikami i Strażakami.

Zdjęcia z programów prosimy o przesłanie na adres      zow-mlop@outlook.com
Zabroniony prawem proceder wypalania traw powtarza się, co roku, w tym również. W porze wiosennej zanim jeszcze pokażą się pierwsze listki nowej roślinności na łąkach, rowach i innych miejscach płoną pozostałości suchej masy roślinnej z minionego roku. Ogień, który w tych miejscach nie tylko zabija wszystko, co spotka na swojej drodze, ale łatwo może wymknąć się z pod kontroli i spowodować wiele szkód. Zdarzają się przypadki, że w ogniu ginie również człowiek, który go spowodował i jego miejsce zamieszkania. Według szacunków ok.40 % pożarów traw jest nieumyślnym działaniem człowieka tj. niedopałki papierosów najczęściej wyrzucane z jadącego samochodu, różnego rodzaju awarie maszyn i urządzeń. Pozostałe 60% to świadome działanie człowieka.

Bilans strat i zysków wypalania trawa – patrząc z tego punktu widzenia proceder ten przynosi więcej szkód niż pożytku: 

Środowisko życia człowieka – nieodłącznym towarzyszem ognia jest zawsze dym. Ten, który pochodzi z wypalania, potrafi być bardzo trujący. Przed wszystkim znajdują się w nim rakotwórcze węglowodory, dwutlenek węgla oraz dwutlenek siarki. Taka mieszanka może spowodować zatrucia, a w konsekwencji choroby (alergie, nowotwory).

Przyroda – ogień, spośród wszystkich żywiołów, jest chyba najbardziej niszczącym. Na powierzchni objętej pożarem potrafi praktycznie całkowicie zniszczyć niemal wszystkie formy życia. Miejsca z wypalanymi trawami, często nazywane nieużytkami, wbrew swojej nazwie są wyjątkowo użyteczne dla okolicznej przyrody. Są to miejsca azylu wielu gatunków fauny i flory charakterystycznych dla tego rodzaju siedlisk. Organizmów, wymagających do życia warunków, których brak na glebach pod intensywną uprawą rolniczą. Jest to dom wielu gatunków roślin i zwierząt, w tym także chronionych. W glebie zamieszkują i to bardzo licznie krety, ryjówki, mrówki, żaby, ropuchy czy jaszczurki. Wiosna to okres, kiedy na powierzchni ziemi i krzewach ptaki zakładają tu gniazda i wychowują młode. Pośród wyschniętych traw znajdują skrycie młode zajączki. Wśród wiosennej roślinności jest bardzo dużo owadów: pszczoły, trzmiele, biedronki, motyle. Oczywiście, to tylko niewielki wycinek ogromnej różnorodności biologicznej fauny i flory zamieszkującej nasze łąki, nieużytki czy przydrożne rowy. Po przejściu ognia nie ostaje się nic, nawet bakterie. Czas powrotu do pełni życia biologicznego na wypalonych powierzchniach jest zawsze dłuższy od czasu życia podpalacza. 

Rolnictwo – gleba po wypaleniu staje się wyjałowiona w wyniku pozbawienia warstwy próchnicznej. Zniszczeniu ulega wiele gatunków najpłycej ukorzenionych gatunków roślin. Wierzchnia warstwa zostaje przesuszona, co prowadzi do erozji. Oponenci takiego poglądu powiedzą, a pierwotny człowiek wypalał puszcze, aby uprawiać ziemię czy w ramach stosowanego płodozmianu. Będzie to prawdą, z tym jednak, że wtedy musielibyśmy powrócić do warunków życia i liczby ludności z przed kilkudziesięciu setek lat. Poza tym, ziemia uprawiana na przygotowanie pola pod zasiewy to nie to samo, co łąki, pastwiska i tak zwane nieużytki jak np.: rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary. Te pierwsze, łąki i pastwiska utrzymywane w dobrej kulturze rolnej nie wymagają wypalania.

Nie tylko łąki, płoną i lasy – z wypalaniem traw wiąże się wysokie zagrożenie pożarowe lasów. Ogień łatwo wymyka się z pod kontroli i może łatwo obrócić się przeciwko podpalaczowi. Przypadki, kiedy osoby, które zginęły podczas wypalania traw, najczęściej nie zdążyły oddalić się na bezpieczną odległość od miejsca wywołanego pożaru. Wiatr nad wypalaną powierzchnią potrafi bardzo szybko zmienić kierunek, co jednocześnie powoduje zmianę kierunku rozprzestrzeniania się ognia. Przenosi się wtedy niespodziewanie na okoliczne zabudowania oraz do lasów, powodując ogromne straty przyrodnicze i materialne. Potrzeba wielu dziesięcioleci, aby powróciła w takie miejsce w całej swojej złożoności różnorodność biologiczna leśnej przyrody.

Sankcje Prawne Grożące Podpalaczom – wypalanie traw jest zabronione i grozi sankcjami karnymi.

Zgodnie z art. 131 pkt 12 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary -podlega korze aresztu albo grzywny. W myśl obowiązujących przepisów wypalanie traw jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności.

W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może być pociągnięty do odpowiedzialności cywilnoprawnej za wyrządzone szkody.

Kodeks wykroczeń zakazuje m.in. rozniecania ognia i porzucania niedopałków papierosów w pobliżu lasu i na terenie śródleśnym.

Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej kultury rolnej”, których przestrzeganie jest wymagane m. in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Dlatego wypalanie może się skończyć zmniejszeniem dopłat, a w najgorszym wypadku – nawet ich odebraniem.

Tadeusz Pampuch, Prezes Zarządu W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

Zbigniew Majchrzak, Uniwersytet Nowoczesneg Obywatela