Rajd rowerowy. Otwarcie olsztyńskie…

Zapraszamy na otwarcie olsztyński…

Rowerowe podchody "ORIENTUJ SIĘ! W …

Zapraszamy na IV edycję rowerowej …

Pierwszy raz na rowerze elektryczny…

Rowery elektryczne wciąż są selekt…

Ostróda: „Muzyczne Podwieczorki na …

Nawiązując do tradycji niegdysiejs…

Pierwsze podanie nowatorskiego leku…

Najnowocześniejsze leczenie rdzen…

«
»

Nie wypalaj traw- 1000 letnie dęby

Piątego kwietnia w piękny słoneczny dzień, Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela Zbigniew Majchrzak zorganizował spotkania z dzieciakami przedszkola Miejskiego nr 1 w Olsztynie, szkoły nr 15 w Olsztynie, przedszkola „Promyczek” i szkoły „Piątki” w Olsztynie, przedszkola nr 39 i 24 w Olsztynie. Okazja to tego była nie byle, jaka. W spotkaniach w każdym z wymienionych przedszkoli i szkół, brali udział Tadeusz PAMPUCH, Prezes Zarządu Okręgu Warmińsko-Mazurskiego Ligi Ochrony Przyrody i Pani Anna BARTOSZEWICZ z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Podczas spotkań przekazali dzieciom piękne sadzonki dębów z leśnej szkółki Nadleśnictwa Wichrowa oraz pomoce do nauki o lesie. Następnie w towarzystwie wychowawców i kierownictwa uczestniczyli w posadzeniu dąbków przy przedszkolu czy szkole. Drzewek, które teraz będą ich drzewkami, Super Dzieciaków, które nazwały „Dęby Przyjaciół Lasu” w dziesięciolecie Uniwersytetu. W każdy miejscu dzieci obiecały, że one, jak i następne po nich dzieciaki będą opiekować się swoim drzewkiem lub drzewkami. Potwierdza to ogromne zainteresowanie, jakie towarzyszyło sadzeniu drzewek. Dęby mogą żyć nawet 1000 lat, to i pracy będzie dużo. Podczas spotkań, dzieci mówiły o prowadzonej przez nie akcji o szkodliwości wiosennego wypalania traw. Pan Tadeusz Pampuch podkreślił, że wszędzie, gdzie pozostawiono na zimę suche trawy, są one jedynym miejscem schronienia na okres zimy przed śniegiem i mrozem dla wielu różnych stworzeń. Innymi słowy są na ten czas ich domkiem, gdzie oczekują wiosny. Miejsca z suchymi trawami, są schronieniem dla wielu różnych pojawiających się wiosną zwierzątek takich jak żabki, skowronki czy małe zajączki. Niestety, jeśli zły człowiek podpali suche trawy wszystko, co w nich żyje po prostu ginie, zostaje zabite. O tym, co robią, aby dorosłym uświadomić, jakie to wypalanie jest szkodliwe, dzieci miały piękne transparenty z hasłami np. „Nie wypalaj traw, nie zabijaj przyrody”.

W tym samym czasie Młodzież z Gimnazjum w Stawigudzie sadziła swój las na terenie gminy Stawiguda.

W 2016 obchodziliśmy 2400-lecie urodzin ARYSTOTELESA.UNESCO doceniając zasługi filozofii Arystotelesowskiej dla cywilizacji zachodniej uznało rok 2016 Rokiem Arystotelesa.Św. TOMASZ z Akwinu zaadoptował metafizykę Arystotelesa co ma ogromny wpływ na chreścijaństwo.Zdaniem Prof. Stefana ŚWIERZAWSKIEGO „kto odrzuca metafizykę, czyli filozofię pierwszą , ten staje na gruncie sprzecznym z filozofią chrześcijańską,choćby w kółko mówił tylko o Bogu(…) pokusa ,by również i filozofię chrześcijańską odrzucić jako zbędny balast -a przez to oczyścić chrześcijaństwo od rzekomo niepotrzebnego i szkodliwego nalotu racjonalizmu i dojść do prostej ,nieskomplikowanej ,na uczuciu opartej wiary prostaczków.Pokusa ta jest niebezpieczniejsza niż nam się wydaje”.Tak więc metafizyka Arystotelesa jest dla nas ważna również w wymiarze religijnym, a las jest złożonym systemem roślin i zwierząt ,które jako byty przygodne są konieczne do harmonijnego istnienia środowiska naturalnego.Troska o las i o jego mieszkańców oraz nie wypalanie traw jest ważnym elementem mądrego i odpowiedzialnego traktowania środowiska.

Zbigniew Majchrzak / Fot. materiał prasowy