Olsztyn Lakers / Seahawks Gdynia vs…

W dniu dzisiejszym (13-10-2019) …

Rozpoczyna się modernizacja dworca …

Poprawa estetyki, komfortu podróżn…

CITY TRAIL: jedenasta edycja biegów…

12 października 2019 rozpoczął się…

parkrun Olsztyn #104 / zdjęcia - wi…

Zapraszamy do oglądania zdjęć z&nb…

Dzieci chcą pokoju

Spotkanie z kombatantami w ramach …

«
»

Muzeum Stutthof w Sztutowie

Muzeum w Sztutowie nie jest tylko miejscem, do którego przychodzi się aby zwiedzić eksponaty.
To także miejsce pamięci narodowej, oraz instytucja pomagająca w poszukiwaniach więźniów obozów koncentracyjnych. Posiada swój dział naukowy, który zajmuje się nie tylko badaniem historii hitlerowskiego obozu koncentracyjnego, ale również dziejami Pomorza Gdańskiego za czasów okupacji niemieckiej.
Prowadzi również archiwum, którym znajdują się dokumenty poświadczające zbrodnie ludobójstwa na narodzie polskim, a także zdjęcia i spisane relacje więźniów.

Dni i godziny otwarcia:
Ekspozycje muzeum czynne są codziennie:

w okresie od 1 maja do 30 września w godz. 8.00-18.00
w okresie od 1 października do 30 kwietnia w godz. 8.00-15.00
w poniedziałki bez obsługi przewodnickiej i projekcji filmu

Wstęp do muzeum jest bezpłatny. Płatna jest usługa przewodnicka. Obowiązuje wcześniejsze, telefoniczne, mailowe lub pisemne (np. faksem) zgłoszenie wycieczki. W zgłoszeniu należy podać: nazwę, adres i nr telefonu podmiotu zamawiającego, liczbę osób, godzinę przyjazdu oraz informację, w jakim języku grupa ma być oprowadzona. Zamówienia podmiotów: szkół, uczelni, biur turystycznych, instytucji itp. złożone telefonicznie należy obowiązkowo potwierdzić.

Muzeum znajduje się na terenie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Stutthof, który funkcjonował od 2 września 1939 do 9 maja 1945 roku.

Obóz Stutthof służył przede wszystkim eksterminacji najbardziej świadomego i patriotycznie nastawionego żywiołu polskiego, głownie inteligencji z terenu Gdańska i Pomorza. Od 1942 r. napływały transporty Polaków, kierowane nie tylko przez jednostki policji z terenu okręgu Gdańsk – Prusy Zachodnie, ale i z innych regionów okupowanego kraju. W tym czasie Stutthof zaczął stawać się obozem międzynarodowym, ponieważ osadzano w nim coraz liczniejsze grupy więźniów innych narodowości. W czerwcu 1944 r. włączono go do realizacji „ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej” (Endloesung), nabrał więc charakteru obozu masowej zagłady.

W ciągu ponad 5 lat istnienia Stutthof rozrósł się od niewielkiego obozu obejmującego 12 ha powierzchni i mieszczącego jednorazowo ok. 3500 więźniów (1940 r.) do 120 ha i 57 000 więźniów (1944 r.). Miał łącznie 39 podobozów.
Stutthof był miejscem osadzenia 110 000 osób: mężczyzn, kobiet i dzieci, obywateli 25 krajów, reprezentujących ponad 25 narodowości. Szacuje się, że 65 tysięcy spośród osadzonych zginęło w obozie, jego podobozach lub w czasie marszów ewakuacyjnych.

Muzeum Stutthof w Sztutowie powołane zostało z inicjatywy Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, uchwałą Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Gdańsku 12 marca 1962 r. Od 1 kwietnia 1966 r. podlega bezpośrednio Departamentowi Muzeów w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

Główne wystawy stałe:
Pomorze Gdańskie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945
Etapy rozbudowy obozu Stutthof oraz makieta obozu wg stanu z końca 1944 roku
Życie więźnia w obozie
Stutthof obozem zagłady
Ewakuacja i wyzwolenie

Wystawy czasowe:
zmieniane rokrocznie, własne i wypożyczone, eksponowane w okresie sezonu letniego, tematycznie zbliżone do profilu muzeum.

Kontakt
Muzeum Stutthof
82-110 Sztutowo
ul. Muzealna 6
tel:+48552478353
fax:+48552478358
email: stutthof@stutthof.pl

Szczegółowe i zawsze aktualne informacje znajdziecie na oficjalnej stronie: http://www.stutthof.pl

Foto. A. Bartosiewicz (wszystkie)