Olsztyn Lakers / Seahawks Gdynia vs…

W dniu dzisiejszym (13-10-2019) …

Rozpoczyna się modernizacja dworca …

Poprawa estetyki, komfortu podróżn…

CITY TRAIL: jedenasta edycja biegów…

12 października 2019 rozpoczął się…

parkrun Olsztyn #104 / zdjęcia - wi…

Zapraszamy do oglądania zdjęć z&nb…

Dzieci chcą pokoju

Spotkanie z kombatantami w ramach …

«
»

Międzynarodowy Dzień Lasów 21-03-2018

Międzynarodowy Dzień Lasów ,jest doskonałą okazją do poszerzenia swojej wiedzy o lesie i jego mieszkańcach oraz o korzyściach jakie daje nam las, który od nas oczekuje jedynie tego abyśmy byli Przyjaciółmi Lasu. Jest to również doskonała okazja aby spotkać się z ludźmi, którzy troszczą się o las i o jego mieszkańców, czyli z Leśnikami z Lasów Państwowych i z Przedstawicielami Ligi Ochrony Przyrody, organizacji do której należą Przyjaciele Lasu.

   Zapraszamy  Szkoły i Przedszkola z całej Warmii i Mazur do włączenia się nasz wspólny program. Umówcie się na spotkanie ze swoim Leśnikiem w swoim lesie, który jest najlepszą salą wykładową do poznawania tajemnic lasu, a zdjęcia z opisem prześlij na adres: zow-mlop@outlook.com  
Bądż Przyjacielem Lasu!

Coraz więcej ludzi żyje w miastach. Szacuje się, że w 2050 r. na terenach zurbanizowanych będzie mieszkało ok. 6 mld ludzi, czyli 70 proc. globalnej populacji.

Postępująca urbanizacja nie musi jednak oznaczać niekontrolowanej ekspansji zanieczyszczonych miast. Drzewa na terenach zurbanizowanych oraz lasy wokół nich sprawią, że w miastach będą lepsze warunki życia.  

Dlaczego tereny zielone mają tak duże znaczenie dla mieszkańców metropolii?

Lasy i drzewa magazynują węgiel, pomagając tym samym łagodzić skutki zmian klimatu na terenach zurbanizowanych i wokół nich.

Obecność drzew wpływa pozytywnie również lokalny klimat, co pomaga zaoszczędzić od 20 do 50 proc. energii potrzebnej do ogrzewania.

Strategiczne rozmieszczenie drzew na terenach zurbanizowanych może obniżyć temperaturę powietrza o 8 stop. C, redukując o 30 proc. zapotrzebowanie na klimatyzację.

Drzewa na terenach zurbanizowanych są doskonałymi filtrami powietrza, usuwającymi szkodliwe zanieczyszczenia i drobnocząsteczkowy pył.

Drzewa redukują hałas, ponieważ stanowią naturalną osłonę przed szumem z pobliskich dróg i terenów przemysłowych.

Dobrze zarządzane lasy oraz tereny zielone w miastach i wokół nich zapewniają środowisko do życia, pokarm i schronienie dla wielu gatunków roślin i zwierząt, wpływając  pozytywnie na różnorodność biologiczną.

Miejskie tereny zielone zachęcają do aktywnego i zdrowego trybu życia, zapobiegają chorobom oraz służą jako miejsce spotkań towarzyskich.

Lasy na terenach zurbanizowanych i wokół nich pomagają filtrować wodę, tym samym wpływają  jakość wody pitnej. Lasy chronią również zlewiska i zapobiegają powodziom, ponieważ magazynują wodę zarówno w biomasie, jak i glebie.

Spot promujący tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Lasów przygotowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa. 21 marca został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Dniem Lasów (MDL).Więcej informacji na stronie FAO

MY TO MAMY – ZOSTAŃ PRZYJACIELEM LASÓW

OLSZTYN MIASTEM LASÓW –  posiada jedną z największych powierzchni w skali kraju LASÓW MIEJSKICH 1415 ha, które stanowią integralną część LEŚNEGO KOMPLEKSU PROMOCYJNEGO „LASY OLSZTYŃSKIE” wokół miasta Olsztyna o powierzchni 35302,57 ha.

LIGA OCHRONY PRZYRODY – Stowarzyszenie ekologiczne z już 90 Dziewięćdziesięcioletnim Stażem, którego od dziesięcioleci podstawowymi celami są: 

– Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń. 

– Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia. 

-Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i składników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.  

– Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń.

Zostań Członkiem Ligi Ochrony Przyrody – tel. 608 357 138, roczna symboliczna opłata za członkostwo: dzieci i młodzież – 2 zł, dorośli pracujący 20 zł i emeryci 10 zł.

                                                                                                  ZAPRASZAMY

Tadeusz Pampuch,Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

              Zbigniew Majchrzak, Prezes Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela
inf. prasowa