Olsztyn Lakers / Seahawks Gdynia vs…

W dniu dzisiejszym (13-10-2019) …

Rozpoczyna się modernizacja dworca …

Poprawa estetyki, komfortu podróżn…

CITY TRAIL: jedenasta edycja biegów…

12 października 2019 rozpoczął się…

parkrun Olsztyn #104 / zdjęcia - wi…

Zapraszamy do oglądania zdjęć z&nb…

Dzieci chcą pokoju

Spotkanie z kombatantami w ramach …

«
»

Międzynarodowy Dzień Lasów 21.03.2019

Warmińsko-Mazurski Okręg Ligi Ochrony Przyrody i Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela zapraszają 21 marca 2019 r. o 9.30 do Lasu Miejskiego w Olsztynie  na program z cyklu „Jestem Przyjacielem Lasu -Międzynarodowy Dzień Lasów”.


    21 marca , obchodzimy Międzynarodowy Dzień Lasów, święto ustanowione przez ONZ 28 listopada 2012. Jest to święto lasów, mieszkańców lasów i Przyjaciół Lasu.


   Z roku na rok powierzchnia lasów stopniowo zwiększa się, dzisiaj zajmują one ponad 29% powierzchni Polski. Największe kompleksy leśne znajdują się w zachodniej części kraju, a także na Mazurach i w Karpatach. Lasy produkują gigantyczne ilości tlenu, pobierając jednocześnie dwutlenek węgla oraz inne toksyczne gazy emitowane przez fabryki i wydobywające się z kominów naszych domów, chronią nas przed efektem cieplarnianym. Tereny leśne zatrzymują ogromne ilości wody, zapobiegając powodziom  lub  zmniejszając ich rozmiary. Skupiska drzew chronią przed wiatrem osiedla ludzkie i uprawy rolne. Lasy umożliwiają przetrwanie tysiącom gatunków roślin i zwierząt, w tym wielu zagrożonym wyginięciem. Winniśmy za to okazać mu szacunek i być Przyjacielem Lasu.
Aby zostać Przyjacielem Lasu wystarczy stosować się do prostych rad opracowanych przez Pana Tadeusza PAMPUCHA, Prezesa W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody i Pana Arkadiusza MROZOWSKIEGO, z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie:
1.   Szanuj przyrodę !
2.   Nie zaśmiecaj lasu !
3.   Nie niszcz zieleni !
4.   Nie hałasuj i nie płosz zwierząt !
5.   Przez las wędruj ścieżkami !
6.   Nie zaprószaj ognia w lesie !
7.   Nie wypalaj traw !
8.   Nie zabieraj skarbów przyrody, żebyś miał do czego wrócić !
9.   Kieruj się dobrem mieszkańców lasu !
10. Zwracaj uwagę nawet na tych najmniejszych !
11. Dbaj o wszystkie gatunki roślin i zwierząt, zwłaszcza te chronione !
12.  W okresie zimowym nie dokarmiaj zwierząt w pobliżu aglomeracji
13.Czytaj tablice informacyjne i ostrzegawcze i stosuj się do instrukcji – informują o zagrożeniach, czasem pokazują, że ten fragment lasu jest niedostępny
14.Biwakuj tylko w miejscach do tego przeznaczonych, jeżeli nie wiesz, gdzie się one znajdują, zapytaj leśniczego lub zajrzyj na portal
15 .Nie wjeżdżaj samochodem, kładem na drogi leśne, nie zastawiaj dróg pożarowych
16.Jeżeli widzisz pożar lub sytuację, która do niego może doprowadzić, alarmuj dzwoniąc na nr 112 lub 998

Liga Ochrony Przyrody jest organizacją dla Przyjaciół Lasu .Członek Ligi Ochrony Przyrody :Poznaje, Obserwuje i Chroni Różnorodność Biologiczną ; Zrównoważenie Użytkując ją, Odnawia i Pomnaża Jej Zasoby Współczesnym i Przyszłym Pokoleniom. Dołącz do nas, to tylko nasza organizacja wie jak i uwzględnia w swojej działalności dbałość o zapewnienie również człowiekowi warunków w środowisku bezpiecznych dla jego życia w myśl zasady: Zdrowy Człowiek=Zdrowa Przyroda a Zdrowa Przyroda=Zdrowy Człowiek.Liga Ochrony Przyrody, jest Stowarzyszeniem utworzonym w 1928 roku, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.; Prawo o Stowarzyszeniach i swojego Statutu. Jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności po żytku publicznego i o wolontariacie. Terenem działalności Ligi jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, podlega rejestracji i ma osobowość prawną. Liga jest organizacją otwartą, w jej pracach mogą uczestniczyć wszyscy,  którzy są zainteresowani ochroną przyrody. Opiera się na społecznej pracy członków.
Podstawowymi celami działalności Ligi są:
– Kształtowanie właściwych postaw człowieka, a szczególnie młodzieży i dzieci przez ukazywanie bogactwa, piękna i znaczenia przyrody, budzenie jej umiłowania i poszanowania, szerzenie zrozumienia celów ochrony przyrody i środowiska oraz problemów i zagrożeń.
– Dbałość o zapewnienie człowiekowi warunków życia w środowisku bezpiecznym dla jego zdrowia.
– Zabieganie o zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów, tworów i skłaników przyrody będących dziedzictwem i bogactwem narodowym.
– Zabieganie o ochronę i odnawianie zasobów środowiska przyrodniczego dla współczesnych i przyszłych pokoleń,

        Nasz program przygotowują:

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 19 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 24 w Olsztynie
Przedszkole Miejskie Nr 39 w Olsztynie
Przedszkole „Promyczek” w Olsztynie
Szkoła Podstawowa „Piątka” w Olsztynie
Szkołą Podstawowa Nr 15 w Olsztynie
Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
Szkoła Podstawowa w Biesalu
Szkoła Podstawowa w Tereszewie
Narodowy Bank Polski, Oddział Okręgowy w Olsztynie
Olsztyńska Szkoła Wyzsza
Centrum Postawy Ciała, Wydziału Fizjoterapii OSW

W programie wykładziki:
-jak być Przyjacielem Lasu?
-dlaczego wypalanie traw jest szkodliwe i niemądre?
-jak oszczędzać?
-jak być bezpiecznym?
-jak dbać o swój kręgosłup?
-kim był Taras Szewczenko i Romano Bezruczko?
i wiele innych atrakcyjnych tematów oraz posadzenie drzew Przyjaciół Lasu, wyhodowanych w Nadleśnictwie Wichrowo!

Zgłoszenia zorganizowanych grup Dzieci prosimy kierować 
E-mail   zow-mlop@outlook.com      lub zbyszek.majchrzak@wp.pl

więcej informacji na
www.lop.org.plwww.zanim-podpiszesz.pl
http://www.nbp.pl/
https://www.nbportal.pl/

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/cie/home.html
www.olsztyn.plicja.gov.pl/policja radzi 
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/edukacja/dodatki_edukacyjne
www.poznajnbp.pl
www.biblioteka.nbp.pl
www.unoolsztyn.pl.tl/wazne
www.stoppozaromtraw.pl
http://stoppozaromtraw.pl/materialy-stop-pozarom-traw.html
http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne#.XI9os00zWUk

                                          Zbigniew Majchrzak