CITY TRAIL z Nationale-Nederlanden …

Niby w mieście, ale w naturze! B…

4. Cross Bielański

10 km biegu sztafetowego? To możli…

Ważne zwycięstwo Mai Włoszczowskiej…

Maja Włoszczowska nie miała sobie …

Europejski sukces olsztyńskich żegl…

Dwa złote i jeden srebrny medal dl…

Olsztyn: Kwesta na zabytkowe nakrop…

Tradycyjnie już podczas dnia Wszys…

«
»

MAMY NIEPODLEGŁĄ !

13 listopada, dzieci z Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie zorganizowały obchody Święta Niepodległości. Z powodu aury, w tym roku nie było dzieci z PM Nr 1, PM Nr 24 i „Promyczek” oraz ze Szkoły Podstawowej „Piątka”.

Konstytucja RP jest NAJWYŻSZYM PRAWEM Rzeczypospolitej Polskiej (Art 8) a do OBOWIĄZKÓW obywatela polskiego należy przestrzeganie prawa oraz TROSKA O DOBRO WSPÓLNE (Art 82 i 83) ,czyli o RZECZPOSPOLITĄ POLSKĄ ,która jest tym dobrem wspólnym wszystkich obywateli!!! (Art 1)

Nasze dzieci i młodzież mają prawo do obchodów Święta Niepodległości ponieważ przestrzegają prawa i dobrze się ucząc troszczą się o dobro wspólne.Rok temu obchody tego święta połączyliśmy z poparciem dla Ukrainy, Gruzji i Mołdawii w ich staraniach aby być członkami Unii Europejskiej

http://olsztynpress.pl/news/1144/mamy-niepodlegla-tak-dla-ukrainy-gruzji-i-moldawi

Podziękowaliśmy ukraińskim żołnierzom Atamana Semena PETLURY, którzy walczyli po naszej stronie i moim zdaniem Ukraińcy powinni być na defiladzie z okazji 11 listopada.Dziękujemy Ambasadzie Ukrainy za piękne życzenia dla Polski i Polaków!

Nasze dzieci są dumne ,że są Polakami ale nie krzyczą „Polska dla Polaków” ,gdyż jak mówił ARYSTOTELES „nie tym się chwal ,że masz sławną ojczyznę, ale straj się tak żyć aby być jej godnym”.Jak wykazaliśmy, nasze dzieci starają się być godnymi obywatelami RP.Nasze święto przyćmiły tragiczne wydarzenia z Paryża, dzie ludzie uznający się za „prawdziwych” wyznawców islamu dokonali ludobójstwa!.Muzułmański Związek Religijny RP potępił ten akt jako nizgodny z islamem, ponieważ ALLAH mówi w Koranie „I nie sprzeczajcie się z ludem księgi , inaczej, jak w sposób uprzejmy- z wyjątkiem tych spośród nich ,którzy są niesprawiedliwi- i mówcie:

uwierzyliśmy w to co nam zostało zesłane.Nasz Bóg i wasz Bóg jest jeden” (Koran 29:46) „Wierzymy w Boga i w to ,co zostało zesłane Abrahamowi, Ismailowi, Izaakowi i Jakubowi, jak i plemionom; i w to , co zostało dane Mojzeszowi ,Jezusowi i prorokom- od ich Pana.My nie robimy rozróżnienia między żadnym z nich” (Koran 3:84)

A więc w Świętej Księdze islamu ,w „Koranie” jest zapisany nakaz pkazywania szacunku dla „Tory” i „Nowego Testamentu”, a spór ze sprawiedliwymi wyznawcami judaizmu i chrześcijaństwa powinien być prowadzony w sposób uprzejmy!Tak więc na islam i na jego wyznawców nie wolno patrzeć przez pryzmat wykorzystujących go do celów sprzecznych z zapisami „Koranu”.Należy tu dodać, że i chrześcijaństwo też ma swoje „czarne karty” i to nie tylko wyprawy krzyżowe, świętą inkwizycje, pogromy „heretyków”, ale nawet w XX wieku rzeż Srebrenicy czy wojna protestancko-katolicka w Irlandii…

Zdaniem Prof. Stefana ŚWIEŻAWSKIEGO, rozwiązaniem jest filozofia gdyż „kto odrzuca metafizykę, czyli filozofię pierwszą , ten staje na gruncie sprzecznym z filozofią chrześcijańską, choćby w kółko mówił tylko o Bogu (…) pokusa by rrównież filozofię chrześcijańską odrzucić , jako zbędny balast -a przez to oczyścić od rzekomo niepotrzebnego i szkodliwego nalotu racjonalizmu i dojść do prostej ,nieskomplikowanej ,na uczuciu opartej WIARY PROSTACZKÓW”

Świerzawski proponuje sprawdzone rozwiązanie problemu „wiary” prostaczków niebezpiecznej i w islamie i w chrześcijaństwie; ponieważ Arystotelesowska metafizyka była obecna w islamie (Averroes), w judaizmie (Majmonides) i w chrześcijaństwie (Tomasz z Akwinu).Filozofia Arystotelesa sprawdziła się w średniowieczu ,więc może się sprawdzić i teraz.Po drugie, w szkołach obowiązkowa powinna być filozofia, etyka ,logika i religioznawstwo.Nauka religii powinna być poza szkołą !.Po trzecie ,najwyższe prawo , czyli „Konstytucja RP” powinna być tym prawem ,którego zapisy powinny być obecne w życiu a nie tylko na papierze (zwłaszcza Art 30-33 i 82-86).Po czwarte ,szkoły powinny angażować się wyłącznie w programy, które służą dobru ucznia ,np w kampanie Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka (www.unoolsztyn.pl.tl/wazne informacje).Gorąco polecam niezwykle ważna kampanię:

http://brpd.gov.pl/aktualnosci/odwaga-ratuje-zycie-nowa-kampania-spoleczna-rzecznika-praw-dziecka

W ocenie Ministra Marka MICHALAKA, Rzecznika Praw Dziecka o Uniwersytecie Nowoczesnego Obywatela ” Dzięki Państwa inicjatywom młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie SZACUNEK I TOLERANCJĘ ,dowiadują się ,że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych”.

Politycy, którzy chcą liwidować gimnazja i wpychać młodzież do podstawówek dla dzieci ,niech zajmą się raczej tym aby oferta edukacyjna szkól była przydatna życiowo!

 

Barbara Krzyżanek

Zbigniew Majchrzak

więcej informacji na www.unoolsztyn.pl.tl