Olsztyn Lakers / Seahawks Gdynia vs…

W dniu dzisiejszym (13-10-2019) …

Rozpoczyna się modernizacja dworca …

Poprawa estetyki, komfortu podróżn…

CITY TRAIL: jedenasta edycja biegów…

12 października 2019 rozpoczął się…

parkrun Olsztyn #104 / zdjęcia - wi…

Zapraszamy do oglądania zdjęć z&nb…

Dzieci chcą pokoju

Spotkanie z kombatantami w ramach …

«
»

Kolejna przysięga Terytorialsów z Warmii i Mazur

„Podejmując dojrzałą decyzję o wstąpieniu do Wojsk Obrony Terytorialnej staliście się częścią formacji wojskowej nadającej szczególny – lokalny wymiar służby dla bezpieczeństwa kraju” – napisał minister Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do żołnierzy WOT składających w Olsztynie przysięgę wojskową.

 

Uroczystość zaprzysiężenia blisko 200 żołnierzy 4 Warmińsko – Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej odbyła się w niedzielę, 24 czerwca br. na Placu Solidarności w Olsztynie. Ministra obrony narodowej reprezentował sekretarz stanu Tomasz Zdzikot.

Było to drugie zaprzysiężenie żołnierzy obrony terytorialnej na Warmii i Mazurach. W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców Olsztyna, którzy oprócz samej przysięgi mogli obejrzeć prezentację wyposażenia i uzbrojenia WOT, poczęstować się żołnierską grochówką oraz dowiedzieć się więcej na temat służby w formacji bezpośrednio od żołnierzy. Swoje stoiska wystawili także strażacy, policjanci, strażnicy miejscy, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Olsztynie, Agencja Mienia Wojskowego oraz klasy mundurowe.

Przysięga była  zwieńczeniem szesnastodniowego szkolenia podstawowego, które równolegle prowadzone było w batalionie lekkiej piechoty w Morągu i w Giżycku. Składającym przysięgę żołnierzom towarzyszyli ich koleżanki i koledzy, którzy brali udział w szkoleniu wyrównawczym prowadzonym w Olsztynie i Giżycku.

Ceremonię przysięgę poprzedziła uroczysta msza święta w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie, a zakończyła tradycyjnie defilada pododdziałów, po której delegacja na czele z ministrem Zdzikotem złożyła wiązankę pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny.

 

*****

 

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) jako piąty rodzaj sił zbrojnych, obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz Wojsk Specjalnych powstały z początkiem 2017 roku. Obecnie WOT jest w procesie formowania, którego zakończenie planowane jest na 2021 rok, wtedy liczebność formacji ma osiągnąć zakładane 53 tys. żołnierzy, a brygady obrony terytorialnej będą rozwinięte w każdym województwie.

WOT opiera swój potencjał na żołnierzach – ochotnikach, którzy z uwagi na terytorialny charakter formacji, w tym pełnienie służby w obszarze swojego zamieszkania, sami siebie nazywają Terytorialsami. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się rezerwiści, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej.  Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego ze służbą Ojczyźnie.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.

Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

Wojska Obrony Terytorialnej kontynuują chlubne tradycje Armii Krajowej. Te dwie formacje dzieli czas, ale łączy troska o dobro Ojczyzny. Dziedziczenie tradycji AK przez WOT wynika wprost z bliskości formy działania obydwu formacji, jak również potrzeby budowy etosu WOT na wartościach, z którymi identyfikują się żołnierze.

Żołnierze w WOT przechodzą jedno z dwóch rodzajów szkoleń wstępnych: dla kandydatów, którzy nie byli w wojsku (16-dniowe) oraz dla rezerwistów (8-dniowe). Szkolenie w WOT to nauka praktycznych umiejętności niezbędnych nie tylko na współczesnym polu walki, ale przydatnych też w codziennym życiu i pracy, jak np. udzielanie pierwszej pomocy czy kursy operatorów maszyn.

 

Monika Jabłońska
4 Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej

foto / 4 Warmińsko – Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej (wszystkie)