parkrun Olsztyn #13 / zdjęcia

13-ta edycja parkrun Olsztyn, czyli…

Uczta dla miłośników muzyki świata …

Powalającą mieszankę hiszpańskiej, …

ZWYCIĘSKI DUET PRYZMATU podczas Szó…

W dniach 10-13 stycznia 2018 odbył …

Gdańsk: Remont Dworu Artusa potrwa …

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska r…

33 545,62 złotych i 34 € zebrano w …

W Gminie Stawiguda kwestowało 40 wo…

«
»

„Kartoteka” w finale II edycji konkursu „Klasyka Żywa”!

„Kartoteka” w reżyserii Andrzeja Majczaka w finale II edycji Konkursu na Inscenizację
Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa.

 

Jury spośród 50 zgłoszonych spektakli wybrało 7 laureatów, którzy zaprezentują swoje
przedstawienia podczas 42. Opolskich Konfrontacji Teatralnych Klasyka Polska.
Warto dodać, że do konkursu zgłoszone były dwie Kartoteki.
Oprócz Jaraczowej także ta z Teatru Ludowego w Krakowie.

Najważniejszy cel Konkursu Klasyka Żywa  to wzmocnienie zainteresowania współczesnych twórców polskiego teatru dawną literaturą posiadającą potencjał sceniczny i mogącą stać się przedmiotem twórczej reinterpretacji i dialogu z dzisiejszymi odbiorcami.

Klasyka żywa, to dawny tekst znajdujący oddźwięk we współczesności, rezonujący tak w twórcach, jak i w zapraszanych na przedstawienia partnerach teatralnej rozmowy.
Wzbudzenie tego rezonansu nie jest łatwe, ale tym bardziej wartościowe są nakierowane na ten cel dążenia.

Przy zachowaniu nadrzędnych  celów i wartości Konkursu Klasyka Żywa jego druga edycja przynosi liczne i ważne nowości. Przede wszystkim Konkurs stał się wyłącznie konkursem inscenizacji, zrezygnowano bowiem z Konkursu projektów, który był pierwszą częścią ubiegłorocznej edycji.
W miejsce grantów na realizację wybranych propozycji wprowadzono refundację kosztów
przedstawień biorących udział w Konkursie. O refundację tę starać się mogą wyłącznie inscenizacje tekstów dramatycznych.

Ważną nowością jest połączenie Konkursu z Opolskimi Konfrontacjami Teatralnymi Klasyka Polska.
Od drugiej edycji to właśnie na tym festiwalu pokazywane będą wybrane przez Komisję Artystyczną najlepsze spośród zgłoszonych przedstawień, zaś Jury Klasyki Polskiej będzie zarazem Jury Konkursu i to ono przyzna Nagrodę Główną im. Wojciecha Bogusławskiego.

Szczegóły: http://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/siedem-spektakli-w-finale-ii-edycji-konkursu-klasyka-zywa_2017-01-10

inf. prasowa

Tagi