LINIA GYM HARD MARKI SINSAY

Najnowsza kolekcja SiNSAY, czyli sp…

Bieg Tęczowe Łowisko u Źródeł Łyny …

W oddalonej o ponad 52 km od stolic…

Koncert Biblii Audio – uroczysty fi…

Twórcy Biblii Audio, największego s…

III Dyktando Rzeszowskie za nami

Prawie 100 osób uczniów, mieszkańcó…

Powiat braniewski. Turystycznie i s…

Zarząd Powiatu Braniewskiego wybrał…

«
»

Jestem Przyjacielem Lasu – zbiórka żołędzi

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają na kolejną edycję zbiórki żołędzi, które mieszkańcom lasu pomogą przetrwać zimę.

 

Zapraszamy 23 września o 9.30 pod Ceik

Współautorami programu są:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

olsztyński Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka

  Program dedykujemy naszym Przyjaciołom z okazji:

-70-lecia Narodowego Banku Polskiego

-15-lecia Rzecznika Praw Dziecka

-70-lecia Polikliniki w Olsztynie

Zgłoszenia zorganizowanych grup dzieci/młodzieży proszę kierować pod nr tel.669950150

Arystotelesowska metafizyka , głosi że każdy byt przygodny (człowiek, drzewo, pajączek…) składa się zmaterii i z formy.W języku eschatologicznym forma to dusza.Po rozdzieleniu się materii od formy pozostaje marwe ciało lub pień ,który się rozkłada do stanu pierwiastków, które do życia wykorzystają nowe byty przygodne.Byt przygodny -człowiek posiada formę rozumną ,byt przygodny-zwierzę formę animalną a byt przygodny roślina formę wegetatywną.Wg. eschatologii judeochrześcijańskiej ,formy rozumne Bóg kiedyś osądzi i zostaną umieszczone w raju lub przejdą do innego bytu przygodnego ( buddyzm).W buddyzmie ciekawe jest podejście do świata przyrody, gdyż w kocie, drzewie może być forma jakiegoś człowieka…

Jeżeli judeochrześcijański raj ma być gdzieś umiejscowiony ,to Nowa Jerozolima powstanie na naszej poczciwej Ziemii ,a nie gdzieś w Kosmosie, gdyż ponad chmurami nie ma warunków do życia i wątpię aby Bóg zmieniał cały Wszechświat ,likwidował supernowe, asteroidy ,czarne dziury aby tworzyć tam warunki do życia ,które znamy z ikonografii.Skoro więc raj ma być na naszej Ziemii ,to mamy dodatkowy powód aby o dbać o nią i o wszystkie byty przygodne ,które na niej żyją.

Jak ujęła to Prof. Halina ROMANOWSKA-ŁAKOMY w swojej książce „Droga do człowieczeństwa-usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem” :”życie jako wartość jest wartością nadrzędną i najcenniejszą i że nie tyko my , ale każda istota , chce żyć i kocha życie (…)Samoświadomość rodzi empatyczne rozumienie innych, dzięki niej odkrywamy wartość biologicznego życia (…) Poszerza to naszą świadomość rozumienia prawa dożycia wszystkiego co żyje (…) Pobudza w nas etyczny sposób myślenia i sięgania do niego w sytuacjach życiowych.Tworzy naszą człowieczą mądrość”

Prof. Stefan ŚWIEŻAWSKI,twierdził, że „kto odrzuca metafizykę ,czyli filozofię pierwszą, ten staje na gruncie sprzecznym z filozofią chrześcijańską ,choćby w kółko mówił tylko o Bogu (…) Pokusa by również i filozofię chrześcijańską odrzucić jako zbędny balast – a przez to oczyścić chrześcijaństwo od rzekomo niepotrzebnego i szkodliwego nalotu racjonalizmu i dojść do prostej, nieskomplikowanej , na uczuciu opartej wiary prostaczków”.

„Wiara ” prostaczkówprowdzi nie tylko powstawania fanatyzmu i stereotypów i uprzedzeń ale i do destruktywnych działań przeciwko ludzkości.

Dlatego warto stosować się do mądrości metafizyki ARYSTOTELESA, którą zaadoptował islam (Averroes), judaizm (Majmonides) i chrześcijaństwo (Tomasz z Akwinu), oraz do arystotelesowskiej koncepcji eudajmonii.

W olsztyńskim Lesie Miejskim poznajemy bogactwo fauny i flory ,która w nim mieszka.Bohaterem tego rajdu będą pajączki, które niestety i w bajkach dla dzieci i dla dorosłych (horrory) zdemonizowano, a jest to wielki przyjaciel człowieka ,który zjada muchy i komary…

My pokażemy swoje człowieczeństwo pomagając mieszkańcom lasu.Ty też bądz Przyjacielem Lasu!

 

Więcej informacji na www.unoolsztyn.pl.tl

 

Zbigniew Majchrzak

Tagi