Aleksandra Grysz została Miss Warmi…

W sobotę (9 grudnia 2017) w Hotelu …

Oszczędzanie się opłaca!

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgo…

75. Rajd Polski rundą Mistrzostw Eu…

Światowa Rada Sportów Motorowych FI…

Szer. Sandra KRUK Wicemistrzyni Świ…

Walka na ringu czy służba wojskowa?…

Moda: świąteczna kolekcja MOHITO Li…

Projektanci MOHITO przygotowali kol…

«
»

Jestem Przyjacielem Lasu – zbiórka żołędzi

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Przyjaciele zapraszają na kolejną edycję zbiórki żołędzi, które mieszkańcom lasu pomogą przetrwać zimę.

 

Zapraszamy 23 września o 9.30 pod Ceik

Współautorami programu są:

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olsztynie

olsztyński Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka

  Program dedykujemy naszym Przyjaciołom z okazji:

-70-lecia Narodowego Banku Polskiego

-15-lecia Rzecznika Praw Dziecka

-70-lecia Polikliniki w Olsztynie

Zgłoszenia zorganizowanych grup dzieci/młodzieży proszę kierować pod nr tel.669950150

Arystotelesowska metafizyka , głosi że każdy byt przygodny (człowiek, drzewo, pajączek…) składa się zmaterii i z formy.W języku eschatologicznym forma to dusza.Po rozdzieleniu się materii od formy pozostaje marwe ciało lub pień ,który się rozkłada do stanu pierwiastków, które do życia wykorzystają nowe byty przygodne.Byt przygodny -człowiek posiada formę rozumną ,byt przygodny-zwierzę formę animalną a byt przygodny roślina formę wegetatywną.Wg. eschatologii judeochrześcijańskiej ,formy rozumne Bóg kiedyś osądzi i zostaną umieszczone w raju lub przejdą do innego bytu przygodnego ( buddyzm).W buddyzmie ciekawe jest podejście do świata przyrody, gdyż w kocie, drzewie może być forma jakiegoś człowieka…

Jeżeli judeochrześcijański raj ma być gdzieś umiejscowiony ,to Nowa Jerozolima powstanie na naszej poczciwej Ziemii ,a nie gdzieś w Kosmosie, gdyż ponad chmurami nie ma warunków do życia i wątpię aby Bóg zmieniał cały Wszechświat ,likwidował supernowe, asteroidy ,czarne dziury aby tworzyć tam warunki do życia ,które znamy z ikonografii.Skoro więc raj ma być na naszej Ziemii ,to mamy dodatkowy powód aby o dbać o nią i o wszystkie byty przygodne ,które na niej żyją.

Jak ujęła to Prof. Halina ROMANOWSKA-ŁAKOMY w swojej książce „Droga do człowieczeństwa-usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem” :”życie jako wartość jest wartością nadrzędną i najcenniejszą i że nie tyko my , ale każda istota , chce żyć i kocha życie (…)Samoświadomość rodzi empatyczne rozumienie innych, dzięki niej odkrywamy wartość biologicznego życia (…) Poszerza to naszą świadomość rozumienia prawa dożycia wszystkiego co żyje (…) Pobudza w nas etyczny sposób myślenia i sięgania do niego w sytuacjach życiowych.Tworzy naszą człowieczą mądrość”

Prof. Stefan ŚWIEŻAWSKI,twierdził, że „kto odrzuca metafizykę ,czyli filozofię pierwszą, ten staje na gruncie sprzecznym z filozofią chrześcijańską ,choćby w kółko mówił tylko o Bogu (…) Pokusa by również i filozofię chrześcijańską odrzucić jako zbędny balast – a przez to oczyścić chrześcijaństwo od rzekomo niepotrzebnego i szkodliwego nalotu racjonalizmu i dojść do prostej, nieskomplikowanej , na uczuciu opartej wiary prostaczków”.

„Wiara ” prostaczkówprowdzi nie tylko powstawania fanatyzmu i stereotypów i uprzedzeń ale i do destruktywnych działań przeciwko ludzkości.

Dlatego warto stosować się do mądrości metafizyki ARYSTOTELESA, którą zaadoptował islam (Averroes), judaizm (Majmonides) i chrześcijaństwo (Tomasz z Akwinu), oraz do arystotelesowskiej koncepcji eudajmonii.

W olsztyńskim Lesie Miejskim poznajemy bogactwo fauny i flory ,która w nim mieszka.Bohaterem tego rajdu będą pajączki, które niestety i w bajkach dla dzieci i dla dorosłych (horrory) zdemonizowano, a jest to wielki przyjaciel człowieka ,który zjada muchy i komary…

My pokażemy swoje człowieczeństwo pomagając mieszkańcom lasu.Ty też bądz Przyjacielem Lasu!

 

Więcej informacji na www.unoolsztyn.pl.tl

 

Zbigniew Majchrzak

Tagi