Westerplatte – Spotkania z historią

1 i 2 września 2018 r. Wartownia nr…

Debiut 4 Warmińsko-Mazurskiej Bryga…

Zawody Long Range Mykita „Special E…

Miejski Klub Sportowy Mieszko Gniez…

Drużyna seniorów MKS Mieszko Gniezn…

Mistrzostwa Europy ERGO Hestia Cham…

Paweł Tarnowski, Małgorzata Białeck…

SHOW SZALONYCH NAUKOWCÓW, CZYLI EDU…

Barwne widowisko o naukowych perype…

«
»

Dzień godności w UNO

18 października 2017 w parku Kusocińskiego, Dzieci Marty BIAŁKOWSKIEJ z Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Olsztynie, wzięły udział w programie z okazji „DNIA GODNOŚCI” .

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,gwarantuje niezbywalną godność każdemu człowiekowi.Co to oznacza?Zgodnie z mądrą myślą Janusza KORCZAKA :”nie ma dzieci -są ludzie!”.Pozornie stwierdzenie to jest oczywiste ,ale codzienne doświadczenie życiowych tragedii małych ludzi nakazuje nam zastanowić się nad sensem myśli Korczaka i nad jej praktycznym zastosowaniem .

Hanna ZYGLER, z PM Nr 24 przygotowała kolejne opowiadanie z książki Janusza Korczaka „Król Maciuś I” ,czyli dziecko w świecie dorosłych.Książka ta nadal doskonale uczy i dzieci i dorosłych sztuki wzajemnych , mądrych relacji.

Ustaliliśmy że dzieci mają szereg obowiązków.Mają  obowiązek:
-szanować rodziców i swoich wychowawców
-zachowywać się zgodnie z regulaminem swojego Przedszkola
-dbać o swoje zdrowie
-szanować potrzeby swoich koleżanek i kolegów
-wykazywać się odwagą cywilną i reagować gdy kolegom przychodzą do głowy niemądre pomysły
-troszczyć się o swojego pupila
-troszczyć się o swoją Babcię i o Dziadka
-pomagać rodzicom w budżecie domowym
Dzieciom nie wolno :
-dręczyć i bić innych dzieci
-niechumanitarnie traktować zwierząt
Dzieci mają prawo :
-do życia bez przemocy i do ochrony swojej godności osobistej
-do nauki i wypoczynku oraz do rozwijania swoich zainteresowań
-do swobodnej wypowiedzi z zachowaniem zasad nienaruszania godności innych osób
-do właściwej opieki i leczenia
-do równego traktowania bez względu na płeć, język, religię, status materialny czy stan zdrowia
-do wychowania w rodzinie

Minister Marek MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka w liście do Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela podkreślił, że „główną wartością tego projektu jest położenie nacisku na naukę i samodoskonalenie (…)Młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję,  dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych (…) Dorastający młody człowiek poszukuje nie tylko życiowej ścieżki, ale także systemu wartości jakim będzie się  kierował”. Podobne rady dostajemy od Pani Prof. Haliny ROMANOWSKIEJ-ŁAKOMY, która uważa, że takie działania są DROGĄ DO CZŁOWIECZEŃSTWA (polecam lekturę ksiąki Pani Profesor pod tytułem „Droga do człowieczeństwa”.

Zbigniew Majchrzak

 

foto / mat. uczestników (wszystkie)

Tagi