Mikołaj Zakrzewski na podium w fina…

Finałowa runda cyklu Drift Trophy, …

V Gminny Bieg Niepodległości w Dywi…

Dziś 11 listopada 2018 r. w setną r…

6. PKO Bieg Niepodległości z rzeszo…

11 listopada 2018 r. już po raz szó…

TERYTORIALW HOŁDZIE TYM, KTÓRZY WAL…

Rok 2018 jest rokiem uroczystych ob…

Pacjenci Szpitala Dziecięcego święt…

Dziś o godz. 11 pacjenci Szpitala D…

«
»

Dzień godności w UNO

18 października 2017 w parku Kusocińskiego, Dzieci Marty BIAŁKOWSKIEJ z Przedszkola Miejskiego Nr 24 w Olsztynie, wzięły udział w programie z okazji „DNIA GODNOŚCI” .

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,gwarantuje niezbywalną godność każdemu człowiekowi.Co to oznacza?Zgodnie z mądrą myślą Janusza KORCZAKA :”nie ma dzieci -są ludzie!”.Pozornie stwierdzenie to jest oczywiste ,ale codzienne doświadczenie życiowych tragedii małych ludzi nakazuje nam zastanowić się nad sensem myśli Korczaka i nad jej praktycznym zastosowaniem .

Hanna ZYGLER, z PM Nr 24 przygotowała kolejne opowiadanie z książki Janusza Korczaka „Król Maciuś I” ,czyli dziecko w świecie dorosłych.Książka ta nadal doskonale uczy i dzieci i dorosłych sztuki wzajemnych , mądrych relacji.

Ustaliliśmy że dzieci mają szereg obowiązków.Mają  obowiązek:
-szanować rodziców i swoich wychowawców
-zachowywać się zgodnie z regulaminem swojego Przedszkola
-dbać o swoje zdrowie
-szanować potrzeby swoich koleżanek i kolegów
-wykazywać się odwagą cywilną i reagować gdy kolegom przychodzą do głowy niemądre pomysły
-troszczyć się o swojego pupila
-troszczyć się o swoją Babcię i o Dziadka
-pomagać rodzicom w budżecie domowym
Dzieciom nie wolno :
-dręczyć i bić innych dzieci
-niechumanitarnie traktować zwierząt
Dzieci mają prawo :
-do życia bez przemocy i do ochrony swojej godności osobistej
-do nauki i wypoczynku oraz do rozwijania swoich zainteresowań
-do swobodnej wypowiedzi z zachowaniem zasad nienaruszania godności innych osób
-do właściwej opieki i leczenia
-do równego traktowania bez względu na płeć, język, religię, status materialny czy stan zdrowia
-do wychowania w rodzinie

Minister Marek MICHALAK, Rzecznik Praw Dziecka w liście do Uniwersytetu Nowoczesnego Obywatela podkreślił, że „główną wartością tego projektu jest położenie nacisku na naukę i samodoskonalenie (…)Młodzi ludzie uczą się akceptacji dla przywilejów innych osób i kształtują w sobie szacunek i tolerancję,  dowiadują się że ich prawa nie muszą stać w sprzeczności z prawami innych (…) Dorastający młody człowiek poszukuje nie tylko życiowej ścieżki, ale także systemu wartości jakim będzie się  kierował”. Podobne rady dostajemy od Pani Prof. Haliny ROMANOWSKIEJ-ŁAKOMY, która uważa, że takie działania są DROGĄ DO CZŁOWIECZEŃSTWA (polecam lekturę ksiąki Pani Profesor pod tytułem „Droga do człowieczeństwa”.

Zbigniew Majchrzak

 

foto / mat. uczestników (wszystkie)

Tagi