Rajd rowerowy. Otwarcie olsztyńskie…

Zapraszamy na otwarcie olsztyński…

Rowerowe podchody "ORIENTUJ SIĘ! W …

Zapraszamy na IV edycję rowerowej …

Pierwszy raz na rowerze elektryczny…

Rowery elektryczne wciąż są selekt…

Ostróda: „Muzyczne Podwieczorki na …

Nawiązując do tradycji niegdysiejs…

Pierwsze podanie nowatorskiego leku…

Najnowocześniejsze leczenie rdzen…

«
»

Dzień Edukacji z NBP w Olsztynie

LEC pięknie zauważył, że „Nauka jest sprawą wielkich. Maluczkim dostają się nauczki”!. Zgodnie z tą myślą Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela i Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego ,zorganizowali program z okazji Dnia Edukacji.Współautorami byli:
-Tadeusz PAMPUCH, Prezes W-M Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
– Piotr TABAKA, olsztyński Związek Ukraińców, a uczestnikami bloków edukacyjnych były Nowoczesne Dzieci z Przedszkoli Miejskich: Nr 19, Nr 24, Nr 39 oraz z Przedszkola „PROMYCZEK” i młodzież z Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych.
NBP jest autorem wielu niezwykle ważnych programów edukacyjnych ,dzięki którym młodzi ludzie zyskują bardzo ważną i przydatną wiedzę o finansach i o ekonomii oraz o bezpiecznym obrocie swoimi pieniędzmi.
Programem tym okazaliśmy szacunek wszystkim wspaniałym ludziom zaangażowanym w działania edukacyjne UNO, dzięki którym dzieci i młodzież zyskują wiedzę niezbędną do tego aby być ambitną i przedsiębiorczą osobą doskonaląca się moralnie i intelektualnie.Osiągnięcie tych celów umożliwia udział w kampaniach edukacyjnych:

„Jestem Dobrym Obywatelem” W-M Okręgu Związku Kombatantów RP

„Oszczędzanie się opłaca” Narodowego Banku Polskiego
„Akademia obrotu Bezgotówkowego”
„Nie daj się nabrać!”

„Europejski kodeks walki z rakiem” Ministerstwa Zdrowia
„Rusz się po zdrowie!”

„Odwaga ratuje życie!” Rzecznika Praw Dziecka
„Bicie-czas z tym skończyć!”

„Równe traktowanie” Rzecznika Praw Obywatelskich
„Za starość naszą i waszą ”

„Klinika Pluszowego Misia” IFMSA-Poland przy WNM UWM

„Jestem Przyjacielem Lasu” W-M Ligi Ochrony Przyrody

Nasz program był wyrazem szacunku dla Prof Iwana FRANKO, z okazji 160-lecia jego urodzin i dla Prof. Tadeusza KOTARBIŃSKIEGO, z okazji 130-lecia jego urodzin.Obydwaj Profesorzy wiedzę uzyskali na Uniwersytecie Lwowskim ,na którym wykładali wybitni profesorzy ukraińscy i polscy i którego absolwentami są wybitni Ukraińcy i Polacy, którzy wnieśli ogromny wkład dla cywilizacyjnego rozwoju nie tylko naszych krajów ale i Europy.

Zbigniew Majchrzak

Zbigniew Majchrzak / Fot. organizatora