Olsztyn: Kręć z Urzędem na rzecz dz…

Wyjątkowa akcja przy okazji Europe…

Szkoły z Gminy Dywity otrzymały 24 …

Aż 268 mieszkańców Gminy Dywity i …

Kultura biegania z muzyką w tle. Ul…

Zapach jesieni unosi się już w pow…

Olsztyn: Dzień Przedszkolaka z Komb…

Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela…

Różnice i podobieństwa. Uniwersalne…

Dojazd na rowerze do pracy, a takż…

«
»

70-lecie NBP w SP nr 6 w Olsztynie

Narodowy Bank Polski ,który w tym roku obchodzi 70-lecie swojej działalności , kontynuuje piękne tradycje Banku Polskiego SA ,który powstał z inicjatywy Premiera Władysława GRABSKIEGO, oraz 185 lat polskiej bankowości centralnej.NBP jako bank centralny nie tylko dba o wrtość pieniądza ,ale prowadzi również niemniej społecznie wazne kampaie edukacyjne.Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela od listopada 2007 aktywnie uczestniczy w :

-„Euro, jedna waluta dla jednej Europy”

www.nbp.pl/euro

-„Nie daj się nabrać-sprawdż zanim podpiszesz!”

www.zanim-podpiszesz.pl

-Akademia Obrotu Bezgotówkowego

http://wo24.pl/nbp-radzi-seniorom/

 

Władysław GRABSKI uważał ,ze” Polskę należy budować od dołu” a Janusz KORCZAK twierdził, że „nie ma dzieci-są ludzie!”.My korzystamy z tych mądrych rad realizując tylko takie programy, które rozwijają moralnie i intelektualnie oraz rozwijają w naszych dzieciach cnotę ambicji i przedsiębiorczości.Ponieważ ,

jak w swoim liście do UNO podkreślił Pan Władysław KOSINIAK-KAMYSZ, Minister Pracy i Polityki Społecznej , nasze dzieci niebawem wezmą odpowiedzialność za Polskę! a temu celowi służy UNO i jego „idea pobudzania do aktywności i poszerzania horyzontów młodych ludzi”.

22 kwietnia , w gościnnych progach Szkoły Podstawowej Nr 6 poszerzył horyzonty Przedszkolaków ,a którego współautorami byli:

-Szkoła Podstawowa Nr 6

-Kombatanci Rzeczypospolitej Polskiej

-Okręgowy Oddział Narodowego Banku Polskiego w Olsztynie

-Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Nr 1 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

-Przedszkole „Promyczek”

-Predszkole Miejskie Nr 24

-Przedszkole Miejskie Nr 3

 

Kombatanci uczyli nas sztuki bycia dobrym obywatelem RP i sztuki patriotyzmu, który jest zbieżny z filozofią o.Prof. Józefa M. BOCHEŃSKIEGO „, wg którego patriotyzm to „pewien obowiązek zaciągnięty przez nas wobec ojczyzny ,której zawdzięczamy , pośrednio lub bezpośrednio ,niemal wszystko czym jesteśmy (…)patriotyzm ma siedzibę nie w uczuciach, ale w woli; jest pewną sprawnością woli, pozwalającą na energiczne i stosunkowo łatwe pełnienie obowiązku wobec ojczyzny”

Strażacy z JRG Nr 1 KM PSP w Olsztynie uczyli jak być bezpiecznym i mądrym,oraz o znaczeniu dewizy olsztyńskich strażaków:

„Trud, ofiarność, poświęcenie i perfekcjonizm-tworzą piękną wartość…” ( Mł.bryg. Andrzej GÓRZYŃSKI)

Dewiza ta może być dewizą nie tylko strażaków z KM PSP w Olsztynie!

Oczywiście najważniejsze bloki edukacyjne przygotowały Dzieci z SP Nr 6.To oni zapewnili ciepłą atmosferę ,która przekonała Przedszkolaków ,że nauka nie jest nudna !Oczywiście świetna atmosfera ,którą mieliśmy w tym programie to zasługa Pani Hanny BASZYŃSKIEJ, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 6 i jej doskonale dobranego zespołu nauczycieli.

 

Zbigniew Majchrzak

 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie w ramach projektu „Akademia Obrotu Bezgotówkowego” oraz „Nie daj się nabrać!”, na spotkaniu zorganizowanym przez Uniwersytet Nowoczesnego Obywatela w Szkole Podstawowej Nr 6 w Olsztynie, przekazał cenną wiedzę dzieciom i młodzieży na temat oszczędności, bezpieczeństwa i wygody z posiadania konta osobistego.

Na spotkaniu mogliśmy przekazać dzieciom i młodzieży informacje o korzyściach jakie płyną z założenia konta w banku i z dokonywania płatności w formie bezgotówkowej. Dzieci zapewniły, ze zdobytą wiedzę przekażą swoim rodzicom i dziadkom.

Anna Karpiak-Olszewska
Wioleta Wasilewska