Olsztyn: Urodzinowy ,,Bieg na 6 łap…

PSYjaciele i KOTedzy, 24 lutego 2…

III Mistrzostwa Szczytna w Biegu 12…

III Mistrzostwa Szczytna w Biegu…

Smak zdrowia - Witamina E - witamin…

Smak zdrowia - Witamina E - witami…

Olsztyn: „100-lecie złotego; oszczę…

  Uniwersytet Nowoczesnego Obywat…

Olsztyn: XXXV KAZIUKI-WILNIUKI: GWA…

Zapraszamy na kolejną podróż po dz…

«
»

I etap Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

Prawie 400 uczniów w najbliższą środę, 10 stycznia 2018 r., weźmie udział w I etapie II Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie. Zadaniem uczestników będzie rozwiązanie testu jednokrotnego wyboru składającego się z 30 pytań. Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest po raz drugi przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.

 

II Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie składa się z dwóch etapów. Pierwszy (szkolny) odbędzie się w środę 10 stycznia 2018 r. Punktualnie o godzinie 10:00 prawie 400 uczniów w 9 miastach regionu rozpocznie uzupełnianie testu jednokrotnego wyboru. Na udzielenie odpowiedzi na 30 pytań będą oni mieli 30 minut. – Pytania są już gotowe i myślę, że uczniowie, którzy interesują się tematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa, poradzą sobie z nimi bez problemu – mówi prof. Czesław Kłak, przewodniczący Kapituły Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie.

 

– Test będzie rozwiązywany w 9 miastach na Podkarpaciu. Są to miasta, w których działa nasza Podkarpacka Młodzieżowa Akademia Prawa i Bezpieczeństwa. Warto wspomnieć, że część zagadnień, które znalazły się teście, zostało omówionych podczas zajęć z młodzieżą. Są to tematy związane z ochroną państwa i obywateli, zarządzaniem kryzysowym, cyberprzestępczością czy kryminalistyką i kryminologią. Dlatego myślę, że słuchacze Akademii bez problemu znajdą się w II etapie. Należy pamiętać, że uczniowie walczą o bardzo cenne nagrody m.in. indeks WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej – dodaje Prof. Czesław Kłak.

 

Wyniki I etapu poznamy w piątek – 12 stycznia 2018 r. Do II etapu Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie przejdą uczestnicy, którzy otrzymają co najmniej 24 punkty. Finał odbędzie się w siedzibie WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej 24 stycznia 2018 r. Podzielony będzie na dwie części. W pierwszej wszyscy zakwalifikowani uczniowie rozwiążą test złożony z 30 pytań. Na odpowiedzi będą mieli 30 minut. Do części II zakwalifikuje się 30 uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. W tej części Konkursu uczniowie będą udzielać pisemnej odpowiedzi na 1 zagadnienie wybrane z zestawu 3 pytań problemowych. Maksymalnie mogą zdobyć 5 punktów.

 

Organizatorem II edycji Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie jest WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa. Konkurs odbywa się pod patronatem Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Konkurs od pierwszej edycji cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży.

 

Podkarpackiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa Podkarpackiego. Laureaci Konkursu otrzymują cenne nagrody ufundowane przez WSPiA. Są to m.in.: bezpłatne studia w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej, zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej na studia, bezpłatne miejsce w Zespole Mieszkań Uczelnianych WSPiA przez cały okres studiów oraz tablety.

 

Aby wygrać Podkarpacki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, uczniowie muszą wykazać się wiedzą na temat szeroko pojmowanej problematyki bezpieczeństwa w tym m.in. zasad ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, systemu instytucji i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Powinni znać podstawy prawne ścigania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz posiadać podstawową wiedzę z zakresu kryminalistyki i kryminologii. Tematyka konkursu obejmuje także zagadnienia z obszaru podstaw ustroju RP, instytucji państwowych, instytucji Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych w odniesieniu do zadań zapewnienia bezpieczeństwa.

 

Konkurs

Podkarpacki Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie organizowany jest przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą po raz drugi. Celem Konkursu jest szerzenie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy na temat systemu obronności RP i obowiązków instytucji i obywateli w tym zakresie. Konkurs będzie także promował umiejętności z zakresu zachowania się w sytuacjach kryzysowych, edukację obywatelską oraz wiedzę z zakresu różnych dziedzin prawa związanych z bezpieczeństwem. Tematyka i zagadnienia Konkursu oparte są na programie realizowanym podczas zajęć w ramach Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa.

 

Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego przez WSPiA od kilku lat programu edukacyjno-badawczego „Bezpieczna Przyszłość”. Przedsięwzięcie to jest także jedną z wielu form działalności, istniejącej od 2010 r. Podkarpackiej Młodzieżowej Akademii Prawa i Bezpieczeństwa prowadzonej przez WSPiA, pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, we współpracy z Podkarpackim Kuratorem Oświaty. W zajęciach w ramach Akademii co roku uczestniczy około 1200 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z 9 największych miastach województwa podkarpackiego.

 

Szczegóły konkursu można znaleźć na stronie www.wspia.eu

 

Przemysław Pawlak
WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej

Tagi